Izjava autora - Za Autore | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Za Autore » Izjava autora

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Izjava autora

Da bi se Vaš rad objavio u časopisu Poljoprivreda (Agriculture), prvi autor rada treba potpisati ovaj obrazac i vratiti ga poštom glavnom uredniku.

Dokumenti