Ciljevi - O časopisu Poljoprivreda | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Fokus i ciljevi

U časopisu Poljoprivreda/Agriculture objavljuju se članci koji opisuju rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja iz područja poljoprivrednih znanosti. U nastavku je detaljan popis područja iz kojih se objavljuju radovi u časopisu Poljoprivreda/Agriculture:

 • Biljna proizvodnja (sustavi obrade tla i sjetva, gnojidba, navodnjavanje, fiziologija bilja, zaštita bilja od korova i štetočina, genetika i oplemenjivanje bilja, žetva i skladištenje)
 • Pedologija (odnosi biljka-tlo)
 • Organski uzgoj
 • Hortikultura
 • Ekologija u poljoprivredi
 • Animalna proizvodnja (stočarska proizvodnja, prehrana životinja, genetika i fiziologija, priprema i korištenje proizvoda životinjskog podrijetla)
 • Agroekonomika (marketing, poslovno upravljanje, sociologija, politika i njena primjena na probleme u poljoprivredi i srodnim poljima u ruralnim sredinama).

Interdisciplinarni članci iz područja poljoprivrede, okoliša i hrane su dobrodošli.

Časopis Poljoprivreda/Agriculture objavljuje sljedeće kategorije radova:

 • Izvorni znanstveni rad
 • Pregledni rad
 • Prethodno priopćenje
 • Izlaganje sa znanstvenog skupa
 • Stručni rad
 • Sažetak knjige
 • Sažetak doktorske disertacije

Časopis Poljoprivreda ne naplaćuje troškove rukovanja i objavljivanja članaka. Svi članci objavljeni su na internetu s punim otvorenim pristupom, bez odgode (nema embargo perioda). Svi objavljeni sadržaji dostupni su i objavljeni pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.