O časopisu Poljoprivreda | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » O časopisu Poljoprivreda

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Časopis Poljoprivreda

Časopis POLJOPRIVREDA izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Poljoprivredni institut Osijek. Časopis je slijednik časopisa «Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji» koji je bio tiskan od 1982. do 1994. godine. U časopisu «Poljoprivreda» objavljuju se znanstveni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke. Također se objavljuju sažetci doktorskih radova kao i drugi prilozi prema posebnim odlukama Uredništva. Radovi i prilozi tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi objavljeni u časopisu «Poljoprivreda» citiraju se u sljedećim bazama podataka: CAB International (CAB Abstract), SCOPUS, DOAJ, HRČAK i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Časopis Poljoprivreda pokriva područja: Biotehničke znanosti, Agronomija, Biotehnologija

Radovi objavljeni u časopisu Poljoprivreda licencirani su po uvjetima CC BY-NC 4,0 licence koja omogućuje neograničenu, nekomercijalnu upotrebu, distribuciju i reprodukciju u bilo kojem mediju, pod uvjetom da je rad propisno citiran.