O časopisu Poljoprivreda | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » O časopisu Poljoprivreda

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Časopis Poljoprivreda

U časopisu Poljoprivreda objavljuju se izvorni znanstveni radovi, stručni radovi te pregledni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke (biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, tloznanstvo, ekologija i agroekonomika). Osim toga, u časopisu se objavljuju i pregledi i/ili sažetci knjiga, sažetci doktorskih disertacija te prethodna priopćenja iz područja poljoprivrede. Radovi i prilozi tiskaju se i objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Sav objavljeni sadržaj u otvorenom je pristupu bez perioda odgode (bez embargo perioda).

Časopis Poljoprivreda izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek. U periodu od 1982. do 1994. godine časopis je izlazio pod nazivom „Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji“.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Radovi objavljeni u časopisu Poljoprivreda licencirani su po uvjetima CC BY-NC 4,0 licence koja omogućuje neograničenu, nekomercijalnu upotrebu, distribuciju i reprodukciju u bilo kojem mediju, pod uvjetom da je rad propisno citiran.