Volume 24, No.2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2018. » Volume 24, No.2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 24, No.2

Fitokemijski sastav mljevene začinske paprike iz istočne Dunavske regije

Autori: Vinković, T., Gluščić, V., Mendaš, G., Vinković Vrček, I., Parađiković, N., Tkalec, M., Štolfa Čamagajevac, I.

10.18047/poljo.24.2.1

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fitokemijski sastav slatke i ljute začinske paprike podrijetlom iz različitih uzgojnih područja u Istočnoj dunavskoj regiji, tj. u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. Dobiveni rezultati pokazali su kako se sastav i razina metabolita, kao i antioksidacijska...

Ključne riječi: paprika, kapsaicinoidi, fenoli, karotenoidi, antioksidativna aktivnost, Istočna dunavska regija

Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (l.) Burm. F. na klijavost sjemena i rast klijanaca žitarica, industrijskog bilja i povrća

Autori: Baličević, R. Ravlić, M., Lucić, K., Tatarević, M., Lucić, P., Marković, M.

10.18047/poljo.24.2.2

U radu je istražen alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm.f. na klijavost sjemena i rast klijanaca sedam biljnih vrsta. Pokus je proveden u Petrijevim zdjelicama, gdje su procijenjeni ekstrakti svježih listova vrste A. vera u različitim koncentracijama (2, 4, 6, 8 i 10%) na klijavost...

Ključne riječi: alelopatski potencijal, inhibicija, klijavost, stimulacija, rast, vodeni ekstrakti

Antifungalna aktivnost eteričnih ulja i njihovih glavnih komponenti na rast micelija Colletotrichum coccodes

Autori: Palfi, M., Konjevoda, P., Vrandečić, K., Ćosić, J.

10.18047/poljo.24.2.3

U radu je ispitivan utjecaj pet eteričnih ulja (anisa, paprene metvice, bosiljka, ružmarina i lavande prave) i njihovih dviju najzastupljenijih komponenti na porast micelija Colletotrichum coccodes, ekonomski značajne fitopatogene gljive i uspoređen s fungicidima. Ispitivanja su provedena u...

Ključne riječi: eterična ulja, fitopatogena gljiva, fungicidi, IC50

Učinkovita mikropropagacija i zakorjenjivanje vrste Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae)

Autori: Kereša, S., Andrijanić, Z., Kremer, D., Habuš Jerčić, I., Barić, M., Batelja Lodeta, K., Bolarić, S., Bošnjak Mihovilović, A.

10.18047/poljo.24.2.4

Hrvatska je bresina (Micromeria croatica) ugrožena biljna vrsta, s velikim potencijalom uzgoja u medicinske svrhe i kao ukrasna biljka. Za komercijalnu primjenu, nužan je učinkovit protokol za propagaciju. Cilj ovoga rada bio je uspostavljanje učinkovitoga protokola za mikropropagaciju i...

Ključne riječi: in vitro propagacija, Micromeria croatica, biljni regulatori rasta, topofizis efekt

Aromatski profil i senzorska kvaliteta medne rakije proizvedene fermentacijom s imobiliziranim kvascima

Autori: Miličević, B., Ačkar, Đ., Babić, J., Jozinović, A., Miličević, R., Petošić, E., Kujundžić, T., Šubarić, D.

10.18047/poljo.24.2.5

Hlapljivi aromatski sastojci u medu karakteristični su za svaki med i stoga bi mogli značajno utjecati na kvalitetu medne rakije. Osim toga, tijekom fermentacije, kvasci sintetiziraju hlapljive spojeve koji, također, utječu na aromu i kvalitetu rakije.Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti...

Ključne riječi: imobilizirane stanice kvasca, medna rakija, aroma, senzorska kvaliteta

Peludna analiza meda sjeveroistočne Hrvatske

Autori: Rašić, S., Štefanić, E., Antunović, S., Jović, J., Kristek, S.

10.18047/poljo.24.2.6

U istraživanju je analizirano 60 uzoraka meda s različitih područja sjeveroistočne Hrvatske na sadržaj i udio peludi. Ukupno je determinirana pelud 84 biljnih vrsta koje pripadaju u 40 porodica. Najzastupljenije su porodice u analiziranim uzorcima meda bile Asteraceae, Fabaceae i Rosaceae. Od...

Ključne riječi: melisopalinološka analiza, botaničko podrijetlo, med, sjeveroistočna Hrvatska

Otpuštanje vode konvekcijskim sušenjem različitim temperaturama iz sjemenki uljane repice

Autori: Matin, A., Majdak, T., Grubor, M., Vuković, J., Krička, T.

10.18047/poljo.24.2.7

Uljana repica pripada najznačajnijim svjetskim uljaricama. Cilj istraživanja bio je istražiti utjecaj termičke dorade na kvalitetu uljane repice, odnosno analizirati sadržaj ulja i slobodnih masnih kiselina u izabranim hibridima uljane repice: Turan, Traviata, NK Toccata, NK Petrol, PR 46 W 14...

Ključne riječi: uljana repica, slobodne masne kiseline, konvekcijsko sušenje, matematičko modeliranje, energija aktivacije

Udio potpora u prihodu poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske

Autori: Očić, V., Grgić, Z., Batelja Lodeta, K., Šakić Bobić, B.

10.18047/poljo.24.2.8

Uspostava FADN sustava u Hrvatskoj omogućila je procjenu važnosti potpora za prihod poljoprivrednih proizvođača. Niski i nestabilni dohoci poljoprivrednih gospodarstava bili su glavni razlog za veliku državnu intervenciju na poljoprivrednome tržištu i transfere dohotka poljoprivrednicima...

Ključne riječi: ukupni prihod, FADN, potpore

Razlike u invazivnosti nekih stranih biljnih vrsta između kontinentalnog i obalnog dijela Hrvatske

Autori: Novak, N., Novak, M.

10.18047/poljo.24.2.9

Hrvatska je mala, ali heterogena zemlja, s različitim pedološko-klimatskim uvjetima u svojim dijelovima. U kontinentalnoj regiji, isključujući planinsku regiju, klima je umjerena kontinentalna, mediteranska i submediteranska. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti prisutnost i razinu...

Ključne riječi: Hrvatska, invazivne biljne vrste, invazivnost, otoci, zaštićena područja