Volume 24, No.1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2018. » Volume 24, No.1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 24, No.1

Utjecaj pripravka tekućeg pilećeg stajnjaka na zdravlje tla i agrokemijska svojstva tla

Autori: Brmež, M., Puškarić, J., Siber, T., Raspudić, E., Grubišić, D., Popović, B.

10.18047/poljo.24.1.1.

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj preparata na bazi tekućega pilećega stajnjaka na biološku raznolikost nematoda kao pokazatelja zdravlja tla i agrokemijska svojstva tla. Pokus na terenu proveden je kroz dvije godine u dva tretmana i tri uzorkovanja godišnje. Jedna parcela...

Ključne riječi: bioraznolikost nematoda, pšenica, uljana repica, ekološki indeksi, agrokemijska svojstva

Učinci ranog uklanjanja listova na koncentracije hlapljivih spojeva u Cabernet Sauvignon vinima iz vinogorja Ilok

Autori: Drenjančević, M., Rastija, V., Jukić, V., Zmaić, K., Kujundžić, T., Rebekić, A., Schwander, F.

10.18047/poljo.24.1.2

Cilj ovoga dvogodišnjeg istraživanja bio je procijeniti učinke uklanjanja bazalnoga lista prije cvatnje na sadržaj hlapljivih spojeva Cabernet Sauvignon vina u vinogradima Ilok (istočna Hrvatska). Tijekom dviju uzastopnih godina (2013. i 2014.) primijenjena su dva različita tretmana...

Ključne riječi: uklanjanje listova, vino, hlapljivi spojevi, plinska kromatografija

Svojstva klijanaca i biljaka engleskog ljulja nakon 5 godina skladištenja sjemena na različitim temperaturama

Autori: Bukvić, G., Gantner, R., Agić, D., Popović, B., Stanisavljević, A.

10.18047/poljo.24.1.3

Istraživanja su provedena s ciljem utvrđivanja kvalitete sjemena engleskoga ljulja skladištenoga 5 godina na različitim temperaturama. Korišteno je sjeme dvaju kultivara (diploid Bartwingo i tetraploid Calibra), koje je skladišteno na sobnoj te na temperaturama 10, -20 i -80°C. Prije i...

Ključne riječi: engleski ljulj, skladištenje, temperatura, kultivar

Biofortifikacija krmiva mikroelementima u hranidbi domaćih životinja

Autori: Novoselec, J., Klir, Ž., Domaćinović, M., Lončarić, Z., Antunović, Z.

10.18047/poljo.24.1.4

Neprestanim rastom ljudske populacije i promjenom prehrambenih navika ljudi rastu zahtjevi za intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje. Međutim, osim rasta proizvodnje hrane važan je i njen nutritivni sastav, osobito u pogledu mikroelemenata. U hrani dvije trećine svjetske populacije ljudi...

Ključne riječi: biofortifikacija, mikroelementi, usvajanje, krmiva, domaće životinje

Uloga konzervacijske poljoprivrede u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama

Autori: Jug, D., Jug, I., Brozović, B., Vukadinović, V., Stipešević, B., Đurđević, B.

10.18047/poljo.24.1.5

Klimatske su promjene nesumnjivo potaknute i ubrzane ljudskom aktivnošću i mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju čovječanstvu smanjenjem proizvodnje hrane. U budućnosti se mogu očekivati značajna odstupanja vremenskih prilika u obliku neujednačenih oborinskih obrazaca, češćih i...

Ključne riječi: klimatske promjene, poljoprivredne strategije, prilagodba i ublažavanje, konzervacijska poljoprivreda, održivost

Procjena organskog ugljika i kalcijevih karbonata u poljoprivrednim tlima Vis-NIR spektroskopijom

Autori: Miloš, B., Bensa, A.

10.18047/poljo.24.1.6

Ciljevi ove studije bili su: (i) procijeniti mogućnost Vis-NIR spektroskopije za procjenu sadržaja organskog ugljika tla (OC) i CaCO3 u heterogenim poljoprivrednim tlima iz Dalmacije, Hrvatska, i (ii) usporediti učinkovitost dviju multivarijantnih kalibracijskih tehnika: partial least square...

Ključne riječi: difuzna reflektantna spektroskopija, PLSR, regresija, SVMR

Teksturalna i senzorska svojstva kukuruznih ekstrudata s dodatkom mrkve u prahu i askorbinske kiseline

Autori: Obradović, V., Babić, J., Jozinović, A., Ačkar, Đ., Panak Balentić, J., Grec, M., Šubarić, D.

10.18047/poljo.24.1.7

Cilj je ovoga rada bio odrediti utjecaj dodatka mrkve u prahu (eng. carrot powder/CP) u udjelima 4, 6 ili 8% i askorbinske kiseline (eng. ascorbic acid/AA) u udjelima 0,5 i 1% u kukuruznu krupicu na tvrdoću, lomljivost, ekspanziju i nasipnu masu ekstrudata. Senzorska svojstva odabranih ekstrudata...

Ključne riječi: ekstruzija, snack proizvodi, kukuruz, mrkva, tekstura, senzorska svojstva

Jelen obični (Cervus elaphus L.) - prva prekretnica razvoja rogovlja

Autori: Degmečić, D., Florijančić, T.

10.18047/poljo.24.1.8

Odabir kod mužjaka temelji se na dvama glavnim parametrima, stupnju tjelesnoga razvoja (tjelesna masa) i stupnju razvoja sekundarne spolne osobine - grana rogovlja. Rogovlje se može okarakterizirati kao oružje na kojemu se odražava dob, tjelesna masa i fiziološko stanje. Stupanj je razvoja...

Ključne riječi: jelen obični, mladi mužjaci, rogovlje, odabir, Baranja, Hrvatska

Vrednovanje razvojnih potencijala poljoprivrede Ličko-senjske županije primjenom multikriterijskog rangiranja

Autori: Starčević, I., Hadelan, L., Zrakić, M., Jež Rogelj, M.

10.18047/poljo.24.1.9

Cilj je rada usporediti raspoloživost i korištenje razvojnih resursa u poljoprivredi te, posljedično, ocijeniti razvojni potencijal poljoprivrede i povezanih djelatnosti na području odabranih jedinica lokalne samouprave Ličko-senjske županije. Kombinacijom SWOT analize i AHP multikriterijske...

Ključne riječi: Ličko-senjska županija, poljoprivreda, razvoj, rangiranje potencijala