Volume 22, No.2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2016. » Volume 22, No.2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 22, No.2

Procjena proizvodnoga potencijala crvene djeteline (Trifolium pratense L.) u uvjetima okolišnoga stresa

Autori: Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Krizmanić, G., Španić, V., Meglič, V., Radović, J.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.1

Globalne klimatske promjene uzrok su sve veće pojavnosti ekstremnih klimatskih pojava. Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati utjecaj klime (oborina i temperature) na produktivnost populacija i sorti crvene djeteline različitoga genetičkoga podrijetla te identificirati materijale visokoga...

Ključne riječi: crvena djetelina, sorta, populacija, klimatske promjene, okolišni stres

Prinos i kvaliteta korijena istraživanih hibrida šećerne repe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2013. godine

Autori: Pospišil, M., Brčić, M., Pospišil, A., Butorac, J., Tot, I., Žeravica, A.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.2

U cilju dobivanja pouzdanih informacija o prinosu i kvaliteti korijena novih hibrida šećerne repe, postavljeni su sortni mikro pokusi na pokusnome polju Agronomskoga fakulteta u Zagrebu od 2010. do 2013. godine. U istraživanje je bio uključen ukupno 51 hibrid šećerne repe, koji su vlasništvo...

Ključne riječi: šećerna repa, hibrid, prinos korijena, prinos šećera, sadržaj šećera

Utjecaj stresnih uvjeta uzgoja suncokreta na indeks fotosintetske učinkovitosti i temperaturu lista

Autori: Markulj Kulundžić, A., Kovačević, J., Viljevac Vuletić, M., Josipović, A., Liović, I., Mijić, A., Lepeduš, H., Matoša Kočar, M.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.3

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti varijabilnost vrijednosti indeksa fotosintetske učinkovitosti (PIABS) i temperature lista, mjerenoj u V6 fazi razvoja u stresnim uvjetima uzgoja na 13 hibrida suncokreta. Pokus se sastojao od dva tretmana, jedan (T1) je predstavljao zasićenost tla vodom...

Ključne riječi: Helianthus annuus, sadržaj vode u tlu, hibrid, korelacija

Agronomska svojstva inozemnih sorata i domaćih populacija uljanoga maka

Autori: Brčić, M., Pospišil, M., Pospišil, A., Butorac, J., Škevin, D., Obranović, M.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.4

Posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj primjetan je interes za uzgoj uljanoga maka (Papaver somniferum L). na većim površinama. Stoga je cilj ovih istraživanja bio utvrditi prinos sjemena i druga agronomska svojstva inozemnih sorata i domaćih populacija uljanoga maka u agroekološkim...

Ključne riječi: Papaver somniferum L., prinos sjemena, komponente prinosa, sastav masnih kiselina

Utjecaj eteričnih ulja na porast micelija Botrytis cinerea

Autori: Grgić, S., Ćosić, J., Rebekić, A., Vrandečić, K.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.5

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj 22 eterična ulja (anis, timijan, kim, paprena metvica, lavanda, kadulja, matičnjak, ružmarin, mirta, cimet list, bosiljak, bijeli bor, eukaliptus, cedar, bergamot, mandarina, čempres, pačuli, đumbir, gorka naranča, sandal, kamfor) na porast micelia...

Ključne riječi: antifungalno djelovanje, inhibicija, in vitro, timijan, ekološki prihvatljiva zaštita

Fitotoksičnost kombinacija insekticidnih i fungicidnih pripravaka na ukrasnu vrstu Petunia sp.

Autori: Bažok, R., Cenko, P.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.6

U proizvodnji ukrasnoga bilja često postoji potreba kombiniranja sredstava za zaštitu bilja (SZB), radi istovremene zaštite od više štetnih organizama. Primjena kombinacija SZB često dovodi do fitotoksičnosti. Cilj rada bio je utvrditi fitotoksičnost kombinacija fungicida (azoksistrobin i...

Ključne riječi: fitotoksičnost, fungicidi, insekticidi, kombinacije sredstava za zaštitu bilja, Petunia sp.

Promjena u usvajanju iona kod rajčice (Lycopersicon esculentum L.) primjenom kalcija u uvjetima solnog stresa

Autori: Parvin, K., Ahamed, K.U., Islam, M.M., Haque, M.N.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.7

Salinitet utječe na gotovo svaki aspekt fiziologije i biokemije biljaka zbog osmotskoga stresa i ionske toksičnosti. Istraživali smo promjenu usvajanja iona kod rajčice cv. BARI Tomato-5 pri različitim razinama saliniteta (0, 2, 4, 6 i 8 dS m-1) u kombinaciji s različitim koncentracijama Ca2+...

Ključne riječi: kalcij, ionska selektivnost, Lycopersicon esculentum L., salinitet, provodljivost puči

Fauna prizemnih člankonožaca u vinogradima Zadarske županije (Hrvatska)

Autori: Franin, K., Kuštera, G., Šišeta, F.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.8

Način poljoprivredne proizvodnje, kao i gospodarenje tlom, ima veliki utjecaj na bioraznolikost i sastav prizemnih člankonožaca. U ovome je radu istražena brojnost i raznolikost faune pauka i prizemnih kukaca u vinogradima na području Zadarske županije. U svakome je vinogradu postavljeno 16...

Ključne riječi: vinograd, integrirani, konvencionalni, korovi, pauci, kukci

Nerastovsko svojstvo - mogućnosti i rješenja u uzgoju svinja

Autori: Lukić, B., Cimerman, E., Raguž, N., Djurkin Kušec, I., Rowe, S., Kušec, G.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.9

Kastracija muških svinja dugi je niz godina uobičajena zootehnička mjera koja se primjenjuje radi izbjegavanja nerastovskoga svojstva ili neugodnoga mirisa mesa spolno zrelih muških svinja. Međutim, u posljednjih desetak godina, svjetske udruge za zaštitu i dobrobit životinja kritiziraju...

Ključne riječi: nerast, nerastovsko svojstvo, kastracija, meso, androstenon, skatol

Mogućnosti razvoja poduzetništva u ekološkoj poljoprivredi Vukovarsko-srijemske županije

Autori: Deže, J., Ranogajec, Lj., Lončarić, R., Rabik, M.

DOI: 10.18047/poljo.22.2.10

Ekološka je poljoprivreda sustav gospodarenja koji teži etički prihvatljivoj, ekološki čistoj, socijalno pravednoj i gospodarski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji. Poduzetništvo ima funkciju pokretanja proizvodnje i poslovnih aktivnosti te cilj stvarati nove proizvode i njihove dodane...

Ključne riječi: ekološka poljoprivreda, agrarno poduzetništvo, Vukovarsko-srijemska županija

Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata

Autori: Jelena Kristić

DOI: 10.18047/poljo.22.2.11

Posljednjih godina, u većini europskih i svjetskih država, upravljanje kvalitetom postaje svojevrsni novi segment menadžmenta i najvažniji činitelj tržišne opstojnosti te rasta i razvoja poslovnoga subjekta. U cilju utvrđivanja značajki učinkovitoga sustava upravljanja kvalitetom u...

Ključne riječi: upravljanje kvalitetom, konkurentnost, poljoprivredni subjekti