Volume 22, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2016. » Volume 22, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 22, No. 1

UTJECAJ LED OSVJETLJENJA NA PRINOS I PARAMETRE RASTA RAJČICE

Autori: Vinković, T., Parađiković, N., Tkalec, M., Lisjak, M., Teklić, T., Zmaić, K., Vidaković, M.

10.18047/poljo.22.1.1

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatnoga LED (Light Emitting Diode) osvjetljenja na promjer i visinu stabljike te prinos i masu ploda rajčice u hidroponskom uzgoju na kokosovim vlaknima. LED lampe opremljene s plavim i crvenim diodama postavljene su iznad redova. Biljke su bile dodatno...

Ključne riječi: rajčica, prinos, LED osvjetljenje, ekonomska analiza

OSVRT NA PRIRODNE INSEKTICIDE NA BAZI DIJATOMEJSKE ZEMLJE

Autori: Korunić, Z., Rozman, V., Liška, A., Lucić, P.

10.18047/poljo.22.1.2

Klimatski uvjeti imaju značajan utjecaj na djelotvornost dijatomejske zemlje (DZ). DZ je djelotvorna u suhim uvjetima i postaje praktično nedjelotvorna na štetne kukce u vlažnoj okolini. Visoka relativna vlaga zraka i oborine na otvorenome, kao i visoka vlaga zrnate poljoprivredne robe...

Ključne riječi: dijatomejska zemlja, štetni kukci, učinkovitost, prednosti, nedostaci

UTJECAJ ROKA SJETVE I NAČINA SUZBIJANJA KOROVA NA RAST I PRINOS SOJE

Autori: Akter, N., Amin, A.K.M.R., Haque, M.N., Masum, S.M.

10.18047/poljo.22.1.3

Rok sjetve i suzbijanje korova imaju značajan utjecaj na rast i razvoj soje te formiranje prinosa sjemena. Rezultati su pokazali značajan utjecaj različitih rokova sjetve i načina suzbijanja korova na relativnu gustoću korova, biomasu korova, učinkovitost suzbijanja korova, visinu biljke...

Ključne riječi: relativna gustoća korova, soja, rok sjetve, učinkovitost uklanjanja korova, korovne vrste

RASPROSTRANJENOST VRSTE Heterodera schachtii Schmidt 1871 NA PODRUČJU TOVARNIKA I MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA

Autori: Grubišić, D., Bažok, R., Drmić, Z., Kartelo, I., Mrganić, M.

10.18047/poljo.22.1.4

Repina cistolika nematoda jedna je od najvažnijih štetnih vrsta na šećernoj repi. Na području Tovarnika, prije 37 godina, utvrđena je na 194 ha proizvodnih površina. Kako se radi o području intenzivne proizvodnje šećerne repe, cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi današnju...

Ključne riječi: Heterodera schachtii, rasprostranjenost, repina cistolika nematoda, suzbijanje

UTJECAJ DODATKA LUTEINA NA BIOKEMIJSKE PARAMETRE U KRVI NESILICA

Autori: Grčević, M., Kralik, Z., Kralik, G., Galović, D., Pavić, M.

10.18047/poljo.22.1.5

Cilj ovog istraživanja bio je predstaviti proizvodne pokazatelje i neke biokemijske parametre u krvi kokoši nesilica hranjenih smjesama s različitim razinama luteina. Istraživanje je provedeno na ukupno 291 nesilici Tetra SL hibrida, podijeljenih u 3 skupine (O0 s 0 mg/kg dodanog luteina, O200...

Ključne riječi: lutein, omega-3 masne kiseline, kokoši nesilice, proizvodni pokazatelji, biokemijski parametri

BOJA I pH VRIJEDNOST MESA ISTARSKE JANJADI

Autori: Držaić, V., Kaić, A., Širić, I., Antunović, Z., Mioč, B.

10.18047/poljo.22.1.6

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj spola i tjelesne mase istarske janjadi prije klanja na pH vrijednost i boju mesa. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 118 janjadi oba spola (64 muške i 54 ženske), koja je prije klanja podijeljena u dvije skupine: lakša (17,76 kg; 28 muške i 32 ženske...

Ključne riječi: istarska janjad, spol, tjelesna masa, pH vrijednost, boja mesa

PROSTORNO MODELIRANJE RADI OPISIVANJA PROSTORNE VARIJABILNOSTI FIZIKALNIH SVOJSTAVA TLA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Bogunović, I., Đekemati, I., Magdić, I., Vrbanić, M., Matošić, S., Mesić, M.

10.18047/poljo.22.1.7

Ciljevi ovoga istraživanja su opisati prostornu varijabilnost na opsegu proizvodne table i testirati interpolacijske modele radi odabira najboljega prostornoga pokazatelja otpora tla (PR), gustoće volumne (BD) i trenutačne vlažnosti (GWC) na praškasto ilovastome tlu u istočnoj Hrvatskoj...

Ključne riječi: fizikalna svojstva tla, GIS, mapiranje, černozem, interpolacijski modeli

ALELOPATSKO DJELOVANJE NEKIH BILJNIH VRSTA NA RAST I RAZVOJ USJEVA I KOROVA

Autori: Marija Ravlić

10.18047/poljo.22.1.8

Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj korovnih vrsta na rast i razvoj usjeva te mogućnost primjene aromatičnih i ljekovitih biljaka u suzbijanju korova. Ispitan je utjecaj biljne mase i sjemena korovnih vrsta: poljski osjak (Cirsium arvense), poljski mak (Papaver rhoeas), bezmirisna...

Ključne riječi: alelopatija, korovi, usjevi, vodeni ekstrakti, biljni ostatci, zajedničko klijanje, eksudati

FIZIOLOŠKI ODGOVOR KULTIVARA SOJE NA ABIOTSKI STRES

Autori: Marija Špoljarević

10.18047/poljo.22.1.9

Među različitim vrstama abiotskoga stresa u proizvodnji soje ističu se sušni, temperaturni i solni stres. Cilj ove disertacije bio je istražiti fiziološke mehanizame reakcije soje na navedene vrste stresa. Istraživanja su provedena sa šest kultivara soje u fazi klijanje - nicanje te dva...

Ključne riječi: soja, sortna specifičnost, abiotski stres, osmotski stres, sušni stres, solni stres, temperaturni stres

KONKURENTNOST HRVATSKE PROIZVODNJE I PRERADE PŠENICE NA TRŽIŠTU EUROPSKE UNIJE

Autori: Davor Balaž

10.18047/poljo.22.1.10

Analiza konkurentnosti zahtjevan je proces koji obuhvaća prikupljanje podataka i usporedbu na makro i mikro ekonomskoj osnovi. Za potrebe ovoga rada obavljena je analiza prikupljanjem dostupnih podataka o proizvodnji i preradi pšenice u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (desk istraživanje)...

Ključne riječi: konkurentnost, pšenica, mlinska industrija, DRC, Republika Hrvatska, Europska unija

VIŠEKRITERIJSKI MODEL ODLUČIVANJA U STRATEŠKOME PLANIRANJU PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA

Autori: Ana Crnčan

10.18047/poljo.22.1.11

Osnovni cilj istraživanja bio je analiza i vrednovanje različitih sustava proizvodnje konzumnih jaja primjenom višekriterijske analize, analitičkim hijerarhijskim procesom, pri odlučivanju u strateškome planiranju proizvodnje. Anketa je obuhvatila proizvođače konzumnih jaja upisane u...

Ključne riječi: višekriterijsko odlučivanje, analitički hijerarhijski proces, proizvodnja jaja, strateško planiranje proizvodnje

UTJECAJ SELENA NA RASPODJELU TEŠKIH METALA U TKIVIMA JELENA LOPATARA (Dama dama L.)

Autori: Neška Vukšić

10.18047/poljo.22.1.12

Svrha ovoga istraživanja bila je utvrditi koncentraciju teških metala (Cd, Pb, Hg i As) i esencijalnih elemenata (Fe i Se) u tkivima jelena lopatara (mišić, bubreg, jetra, masno tkivo i slezena) prije dodavanja selena u hranu i nakon toga, kako bismo utvrdili međudjelovanje selena s teškim...

Ključne riječi: jelen lopatar, teški metali, selen, antioksidativna zaštita, imunost jelena lopatara