Volume 21, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2015. » Volume 21, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 21, No. 2

UTJECAJ DUŽINE I TEMPERATURE SKLADIŠTENJA NA SVOJSTVA SJEMENA I KLIJANACA ENGLESKOG LJULJA (Lolium perenne L.)

Autori: Bukvić, G., Gantner, R., Grljušić, S., Popović, B., Agić, D., Stanisavljević, A.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.1

Istraživanje utjecaja dužine i temperature skladištenja na svojstva sjemena i klijanaca engleskoga ljulja provedeno je sa sjemenom dva kultivara (Bartwingo i Calibra). Sjeme je pohranjeno u hermetički zatvorene staklene posude na sobnoj temperaturi te na 10, -20 i -80°C. Navedena svojstva...

Ključne riječi: engleski ljulj, sjeme, dužina skladištenja, temperatura

UTJECAJ OBORINA NA PRINOS SJEMENA OZIMOG STOČNOG GRAŠKA

Autori: Popović, S., Tucak, M., Cupić, T., Krizmanić, G.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.2

Ozimi stočni grašak (Pisum arvense), poznat i kao Austrian winter peas, sve se više sije u Hrvatskoj i njenom okruženju za proizvodnju kvalitetne voiuminozne krme. Osnovne značajke te kulture su kratka vegetacija, visoki prinosi mase i odlična kakvoća, koja se ogleda kroz visoku produkciju...

Ključne riječi: ozimi stočni grašak, prinos sjemena, oborine, sorta, korelacije

REZULTATI U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE U ZAVISNOSTI OD IZBORA HIBRIDA I BROJA TRETIRANJA FUNGICIDA

Autori: Kristek, A., Kristek, S., Varga, I., Drmić, Z.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.3

Istraživanje proizvodnih vrijednosti 10 hibrida šećerne repe obavljeno je na tlu tipa černozem u istočnoj Hrvatskoj (lokacija Tovarnik), bez i uz primjenu fungicida protiv pjegavosti lišća, koje prouzročuje gljiva Cercospora beticola Sacc. jedan i tri puta. Istraživanja su provedena...

Ključne riječi: šećerna repa, hibrid, Cercospora beticola Sacc., fungicidi, prinos, kvaliteta korijena

FUMIGANTNA UČINKOVITOST 1,8-CINEOLA I EUGENOLA NA STADIJ KUKULJICE KESTENJASTOG BRAŠNARA TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST) (INSECTA: COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)

Autori: Liška, A., Rozman, V., Brmež, M., Rebekić, A., Lucić, P.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.4

Fumigantna učinkovitost komponenata 1,8-cineoia i eugenoia testirana je na stadij kukuljice kestenjastoga brašnara Tribolium castaneum (Herbst). Određenje mortalitet i aktivnost rasta kukuljica oba spola, kao i razlike u osjetljivosti između spolova kukuljica T. castaneum na ispitivane...

Ključne riječi: fumigacija; 1,8-cineol; eugenol; Tribolium castaneum; kukuljice

REAKCIJA KUKURUZA I JEČMA NA KALCIZACIJU FERTDOLOMITOM

Autori: Kovačević, V., Rastija, M., Iljkić, D., Brkić, I., Kovačević, J.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.5

Cilj ovoga rada bio je istraživanje reakcije kukuruza i ječma na primjenu Fertdolomita (24,0% CaO + 16,0% MgO + 3,0% N + 2,5% P205 + 3,0% K20) u stacionarnome poijskome pokusu (plodored: kukuruz 2008. - jari ječam 2009. - kukuruz 2010). Prinos kukuruza u 2010. povećanje za 12%, a ječma za 22%...

Ključne riječi: kukuruz, ječam, Fertdolomit, prinos, mineralna ishrana

UTJECAJ GUSTOĆE SJETVE NA AGRONOMSKA SVOJSTVA I FOTOSINTETSKU UČINKOVITOST IBM POPULACIJE KUKURUZA

Autori: Franić, M., Mazur, M., Volenik, M., Brkić, J., Brkić, A., Šimić, D.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.6

Fotosinteza je vitalni dio biljne fiziologije. Indeks fotosintetske učinkovitosti (eng. performance index) indikator je vitalnosti biljke i koristi se kao glavni parametar u mjerenju fluorescencije klorofila. Gustoća sklopa važan je faktor proizvodnje kukuruza, koji može utjecati na prinos...

Ključne riječi: gustoća, fotosintetska učinkovitost, kukuruz, prinos

KLIJAVOST I VIGOR SJEMENA KRES SALATE NAKON TRETMANA BILJNIM EKSTRAKTIMA

Autori: Lisjak, M., Tomić, O., Špoljarević, M., Teklić, T., Stanisavljević, A., Balas, J.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.7

Korištenje biološki aktivnih i okolišno prihvatljivih pripravaka ima vrlo značajnu ulogu u primarnoj proizvodnji hrane. Ovo istraživanje provedeno je s ciljem ispitivanja utjecaja pet komercijalnih biljnih ekstrakata na vigor sjemena kres salate (Lepidium sativum L.). Korišteni biljni...

Ključne riječi: kres salata, biljni ekstrakti, sjeme, klijanje, vigor

PEARSONOV ILI SPEARMANOV KOEFICIJENT KORELACIJE - KOJI KORISTITI?

Autori: Rebekić, A., Lončarić, Z., Petrović, S., Marić, S.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.8

Za opisivanje veze između dvaju svojstava najčešće se upotrebljavaju Pearsonov i Spearmanov koeficijent korelacije. Cilj je ovoga rada usporediti vrijednosti Pearsonovog i Spearmanovog koeficijenta korelacije na istom setu podataka. Podatci su prikupljeni iz pokusa provedenog u...

Ključne riječi: linearna veza, outlieri, log 10 transformacija, raspodjela učestalosti, ozima pšenica

MOLEKULARNI MARKERI U OPLEMENJIVANJU RAJČICE

Autori: Guberac, S., Petrović, S., Guberac, V., Marić, S.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.9

Većina postojećih sorti rajčice nastala je klasičnim oplemenjivanjem. Međutim, mnogobrojni problemi koji se javljaju pri procesu oplemenjivanja doveli su do razvoja i primjene novih tehnologija u oplemenjivanju bilja. Jedna od važnijih tehnologija je tehnologija molekularnih markera, koja bi...

Ključne riječi: rajčica, molekularni marker, oplemenjivanje

UTJECAJ ZAMJENE SUNCOKRETOVOG ULJA ULJEM SIKAVICE (Silybum marianum) NA TOVNA SVOJSTVA, KVALITETU I TRŽIŠNU VRIJEDNOST TRUPOVA BROJLERA

Autori: Kralik, Z., Kralik, G., Radišić, Ž., Kralik, I., Hanžek, D.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.10

U radu se istražuje utjecaj zamjene 3% suncokretovog ulja (SO skupina) s 3% ulja sikavice (MTO skupina) u hrani pilića na tovna svojstva i kvalitetu trupova. MTO skupina pilića postigla je nesignifikantno veću živu masu (2,21 kg: 2,19 kg; P>0,05) za 42 dana tova, signifikantno bolju...

Ključne riječi: ulje sikavice, suncokretovo ulje, kvaliteta trupova, FA profil, tržišna vrijednost

RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA SEKVENCIRANJA I NJIHOVA PRIMJENA U ISTRAŽIVANJU GENOMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autori: Gvozdanović, K., Culjak, V., Margeta, P.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.11

Sekvenciranje i detaljno istraživanje genoma domaćih životinja započeto je sredinom prošloga stoljeća. U prvome redu to se odnosilo na razvoj metoda prve generacije sekvenciranja, odnosno Sangerovu metodu sekvenciranja. Primjena tehnologijama nove generacije u analizi genoma domaćih...

Ključne riječi: sekvenciranje, Sangerova metoda sekvenciranje, tehnologija sekvenciranja nove generacije, analiza genoma domaćih životinja

POVEZANOST POLIMORFIZAMA MTNR1A GENA I SEZONSKE POLIESTRIČNOSTI OVACA

Autori: Držaić, V., Mioč, B.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.12

Sezonska poliestričnost ovaca uvelike ograničava mogućnosti kontinuirane cjelogodišnje proizvodnje i ravnomjerne ponude ovčjih proizvoda na tržištu. Početak rasplodne sezone u ovaca povezan je s pojačanim lučenjem hormona melatonina pod utjecajem mraka. Na ciljna tkiva i organe melatonin...

Ključne riječi: ovce, sezonska poliestričnost, melatonin, MTNR1A gen, polimorfizam

UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA POJAVU KUKURUZNOG MOLJCA (Ostrinia nubilalis Hubner)

Autori: Sarajlić, A

DOI: 10.18047/poljo.21.2.13

Istraživanja su provedena tijekom trogodišnjega razdoblja (2012.-2014.) u poljskim uvjetima s prirodnom zarazom kukuruznoga moljca na Poljoprivrednom institutu u Osijeku. Pokus je postavljen po split-split plot metodi s tri ponavljanja. Na pokusnome je polju 15-godišnja plodosmjena kukuruz ...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, navodnjavanje, gnojidba dušikom, hibridi, silicij, C/N odnos

PRIMJENA GENOMSKIH INFORMACIJA U SELEKCIJI NERASTA NA KONCENTRACIJE SKATOLA I ANDROSTENONA

Autori: Lukić, B.

DOI: 10.18047/poljo.21.2.14

Genomski markeri, odnosno prediktori, pružaju nove mogućnosti u prevladavanju dosadašnjih ograničenja klasične selekcije protiv nerastovskoga svojstva. Stoga je cilj ovog istraživanja istražiti mogućnosti njihove primjene. U istraživanje je uključen 941 nerast, od kojih je 421 uparenih...

Ključne riječi: nerastovsko svojstvo, skatol, androstenon, genomska selekcija, GBLUP, Bayes, dominantnost, regionalni heritabilitet