Volume 21, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2015. » Volume 21, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 21, No. 1

ODNOSI IZMEĐU SVOJSTAVA OTPORNOSTI NA KUKURUZNU ZLATICU I KONCENTRACIJE ELEMENATA U KORIJENU U GERMPLAZMI KUKURUZA

Autori: Brkić, A., Brkić, I., Raspudić, E., Brmež, M., Brkić, J., Šimić, D.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.01

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) važan je štetnik kukuruza u Hrvatskoj. Korištenje prirodne otpornosti u germplazmi kukuruza moglo bi smanjiti troškove kemijskoga tretiranja, kao i ostale troškove pri proizvodnji kukuruza. Glavni ciljevi ovoga rada bili su: i...

Ključne riječi: kukuruzna zlatica, oštećenje korijena, koncentracija iona, germplazma kukuruza

1RS TRANSLOKACIJA U HRVATSKOME SORTIMENTU OZIME PŠENICE

Autori: Guberac, S., Petrović, S., Guberac, V., Marić, S.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.2

Translokacija između kratkoga kraka kromosoma 1R raži i dugoga kraka kromosoma 1A, 1B ili 1D pšenice predstavlja praktično najzastupljenije unesene strane gene u genom heksaploidne pšenice. 1RS krak kromosoma predstavlja izvor različitih korisnih gena, koji se povezuju s povećanom...

Ključne riječi: pšenica, raž, translokacija, molekularni marker

UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS I KVALITETU ZRNA JARE ZOBI PLJEVIČASTOG I GOLOG ZRNA

Autori: Bukan, M., Maričević, M., Ikić, I., Mlinar, R., Lovrić, A., Gunjača, J., Šarčević, H.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.3

Na pokusnome polju Bc Instituta d.d. u Botincu postavljen je 2014. pokus s ciljem da se ispita utjecaj četiri razine gnojidbe dušikom na prinos i kvalitetu zobi. U pokusu je bilo uključeno osam genotipova zobi pljevičastog i dva genotipa zobi gologa zrna. Između razina gnojidbe dušikom kod...

Ključne riječi: gnojidba dušikom, jara zob, genotipovi, kvaliteta, prinos

VARIJABILNOST AMILOZE I AMILOPEKTINA OZIME PŠENICE I SELEKCIJA ZA POSEBNE NAMJENE

Autori: Weg Krstičević, N., Petrović, S., Rebekić, A., Ačkar, Đ., Guberac, S., Marić, S.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.4

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati varijabilnost amiloze i amilopektina kod 24 hrvatske i šest stranih sorata ozime pšenice te otkriti potencijal istih za posebne namjene. Analiza sastava škroba temeljila se na izdvajanju amiloze i amilopektina te određivanju njihove količine i omjera...

Ključne riječi: pšenica, amiloza, amilopektin, posebne namjene

ANALIZA RASTA TIJEKOM VEGETACIJE ŠEĆERNE REPE OVISNO O GUSTOĆI SJETVE

Autori: Varga, I. Kristek, A., Antunović, M.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.5

U ovom istraživanju praćen je rast šećerne repe u poljskim uvjetima uzgoja tijekom vegetacije šećerne repe u 2014. godini na lokaciji Gradište (Vukovarsko srijemska županija). Sjetva šećerne repe (hibrid Serenada, KWS) obavljena je 18. ožujka 2014. na međuredni razmak od 50 cm i četiri...

Ključne riječi: šećerna repa, gustoća sjetve, masa, kambijalni prstenovi, promjer

UTJECAJ ROKA KOŠNJE I GNOJIDBE DUŠIKOM NA AGRONOMSKA SVOJSTVA OZIMOG GRAŠKA (Pisum sativum ssp. arvense L.)

Autori: Krizmanić, G., Čupić, T., Tucak, M., Popović, S.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.6

Ozimi stočni grašak (Pisum sativum spp. arvense L.) postaje sve zastupljenija krupnozrna mahunarka u proizvodnji voluminozne krme zahvaljujući visokome prinosu zelene mase, nutritivnoj vrijednosti te značajnoj količini dušika koju ostavlja u tlu. Cilj rada bio je utvrditi učinak gnojidbe...

Ključne riječi: stočni grašak, rok košnje, gnojidba, visina biljke, suha tvar, prinos zelene mase

POVEZANOST ISHRANE KUKURUZNOGA MOLJCA SA SADRŽAJEM DUŠIKA U LISTU U SKLOPU RAZLIČITE POLJOPRIVREDNE PRAKSE

Autori: Sarajlić, A., Raspudić, E., Majić, I., Lončarić, Z., Brmež, M., Josipović, M.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.7

Jedan od najznačajnijih štetnika na kukuruzu je kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hübner) (ECB). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj navodnjavanja, dušične gnojidbe, različitih genotipova i sadržaja dušika u listu kukuruza na ishranu kukuruznog moljca. Pokus je postavljen u...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, gnojidba dušikom, genotip, navodnjavanje

UTJECAJ SJEMENE POGAČE NIMA (Azadirachta indica L.) NA RAST I PRINOS BAMIJE (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

Autori: Eifediyi, E.K., Mohammed, K.O., Remison, S.U.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.8

Tla savane južne Gvineje su općenito neplodna zbog niskog vegetacijskog pokrova, erozije tla i niskog sadržaja organske tvari, izazvanog stalnim požarom grmovitog raslinja. Stoga se u sušnom razdoblju poljoprivrednici sele u blizinu potoka i rijeka zbog navodnjavanja bamije. Terenski pokusi...

Ključne riječi: sjemena pogača nima, svojstva tla, rast, prinos bamije

Rhagoletis completa (Diptera; Tephritidae) - RASPROSTRANJENOST, DINAMIKA LETA I UTJECAJ NA KAKVOĆU JEZGRE ORAHA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ

Autori: Barić, B., Pajač Živković, I., Matošević, D., Šubić, M., Voigt, E., Tóth, M.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.9

Orahova muha, Rhagoletis completa Cresson 1929, invazivna je vrsta koja se brzo širi i oštećuje plodove oraha u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U radu je istraživana rasprostranjenost štetnika u kontinentalnome dijelu Hrvatske, dinamika leta u Međimurskoj županiji te njegov utjecaj na...

Ključne riječi: orahova muha, štete, napadnute jezgre oraha, količina mikotoksina, hranjiva vrijednost, širenje

INDUKCIJA LATERALNIH IZBOJA TREŠNJE NA PODLOZI GISELA 6

Autori: Stanisavljević, A., Bošnjak, D., Todorčić Vekić, T., Teklić, T., Špoljarević, M., Štolfa, I., Tomaš, V., Dugalić, K., Lisjak, M.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.10

Broj lateralnih grana, odnosno ukupna razvijenost sadnica, danas predstavlja ključni parametar za postizanje potrebnih standarda kvalitete namijenjenim suvremenim intenzivnim sustavima uzgoja. Razgranate sadnice imaju formiranu strukturu krošnje, čime je definiran i uzgojni model budućega...

Ključne riječi: ciklanilid, lateralne grane, trešnja

EKONOMSKA UČINKOVITOST PRIMJENE RAZLIČITIH TRETMANA ZAŠTITE U PROIZVODNJI JABUKA

Autori: Tomaš, V., Brmež, M., Sudarić, T., Barić, B.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.11

Jabuka je u Hrvatskoj najzastupljenija voćna vrsta. Jabučni savijač, Cydia pomonella L., jedan je od najvažnijih tehnoloških štetnika jabuke, čija populacija raste iz godine u godinu. Na pokušalištu Poljoprivrednog instituta Osijek provedeno je trogodišnje istraživanje (2012.-2014.)...

Ključne riječi: proizvodnja jabuka, jabučni savijač, ekonomičnost, rentabilnost, proizvodnost

TEHNIČKI I TEHNOLOŠKI ASPEKTI PRI ZAŠTITI BILJA U SUSTAVU PRECIZNE POLJOPRIVREDE

Autori: Jurišić, M., Šumanovac, L., Zimmer, D., Barač, Ž.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.12

Osnovna je pretpostavka precizne poljoprivrede dostupnost velikoga broja preciznih informacija, na raspolaganju poljoprivredniku pri donošenju odluka. Izravna usporedba višegodišnjih parametara dobivenih s parcela rezultira svrsishodnijom, argumentiranom i optimalnom uporabom sredstava za rad...

Ključne riječi: zaštita bilja, GIS, GPS, precizna poljoprivreda

PROIZVODNO-POTROŠNA BILANCA MESA PERADI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: Grgić, I., Zrakić, M., Hadelan, L., Salputra, G.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.13

Meso peradi sve je značajniji izvor proteina u ljudskoj potrošnji. Kratki proizvodni ciklus, relativno niske cijene te nedostatak vjerskih ograničenja u potrošnji čimbenici su koji pozitivno djeluju na razvitak peradarstva. U strukturi mesa peradi najveći udjel je pilećega mesa. Cilj...

Ključne riječi: meso peradi, proizvodnja, potrošnja, bilanca, Hrvatska

GENOTIPSKI I AGROEKOLOŠKI UTJECAJI NA KONCENTRACIJE MIKROELEMENATA I PRINOS KUKURUZA

Autori: Iljkić, D.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.14

Usvajanje mineralnih elemenata i njihova translokacija i akumulacija u biljci ovisi o genotipu i ekološkim činiteljima. Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi genetsku specifičnost hibrida kukuruza u pogledu koncentracije Fe, Mn, Zn i Cu u kukuruzu te utvrditi utjecaj agroekoloških uvjeta na...

Ključne riječi: hibridi kukuruza, agroekološki uvjeti, mikroelementi, kvaliteta zrna

PREDVIĐANJE TRAJANJA SERVISNOG RAZDOBLJA KRAVA PREMA KOLIČINI I SASTAVU MLIJEKA NA POČETKU LAKTACIJE

Autori: Solić, D.

DOI: 10.18047/poljo.21.1.15

Ciljevi su ovoga istraživanja bili determinirati značajne utjecaje na trajanje razdoblja od teljenja do koncepcije (servis razdoblje), zatim utvrditi povezanost između trajanja servis razdoblja i svojstava rezultata provedbe kontrole mliječnosti te razviti sustav predviđanja trajanja servis...

Ključne riječi: servis razdoblje, rezultati kontrole mliječnosti, holstein i simentalska pasmina, predviđanje