Volume 20, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2014. » Volume 20, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 20, No. 2

ZNAČAJ UVJETA SKLADIŠTENJA I TRETIRANJA SJEMENA NA ENERGIJU KLIJANJA I KLIJAVOST SJEMENA HIBRIDA SUNCOKRETA

Autori: G. Krizmanić, B. Šimić, Marijana Tucak, S. Popović, T. Čupić, Valentina Španić, A. Mijić, I. Liović

Istraživanjem je utvrđena energija klijanja i klijavost sjemena hibrida suncokreta Luka i Apolon nakon skladištenja od 18 mjeseci (2011.-2012.) u podno-betonskome skladištu (S-1; temperatura zraka 15-18°C i relativna vlaga zraka 65-70%) i klima komori (S-2; temperatura zraka 10-12°C i...

Ključne riječi: suncokret; energija klijanja; klijavost; skladištenje; tretman sjemena

UTJECAJ HRANJIVE PODLOGE I TEMPERATURE NA RAZVOJ SCLEROTINIA SCLEROTIORUM

Autori: Ivan Mikić, Zvonko Radan, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj hranjive podloge (krumpir dekstrozni agar (PDA), podloga od mrkve) i temperature (15, 22 i 30ºC) na rast i razvoj micelija i formiranje sklerocija gljive Sclerotinia sclerotiorum. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima 2013. godine...

Ključne riječi: Sclerotinia sclerotiorum; PDA; podloga od mrkve; temperatura

NAKNADNI UČINAK KALCIZACIJE KARBOKALKOM NA PRINOS ZRNA KUKURUZA

Autori: Manda Antunović, V. Kovačević, Ivana Varga

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati naknadni učinak kalcizacije karbokalkom na karakteristike tla, komponente prinosa kukuruza i prinos zrna kukuruza. Za ovo istraživanje postavljen je poljski pokus na lokaciji Sopje (Virovitičko-podravska županija) na tipu kiseloga tla, pseudogleju...

Ključne riječi: kalcizacija, karbokalk, kukuruz, pH, prinos

UČINKOVITOST PRIRODNE POPULACIJE OSICA Trichogramma U SUZBIJANJU KUKURUZNOGA MOLJCA U POLJSKIM UVJETIMA

Autori: Ankica Sarajlić, Emilija Raspudić, Ivana Majić, Marija Ivezić, Mirjana Brmež, M. Josipović

Cilj rada bio je utvrditi parazitiranost jajašaca kukuruznoga moljca s osicama roda Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) u prirodnim uvjetima. Pokus je postavljen u Osijeku, Hrvatska, 2013. godine. U pokus su uključene dvije razine navodnjavanja i gnojidbe i dva hibrida kukuruza. Mjereni...

Ključne riječi: Trichogramma osice, hibrid, dušična gnojidba, navodnjavanje

UTJECAJ EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH TRETMANA NA ANTIOKSIDACIJSKU AKTIVNOST U PLODOVIMA JAGODA TIJEKOM SKLADIŠTENJA

Autori: Ivna Štolfa, Seada Marić, Sanela Marić, A. Stanisavljević, Rosemary Vuković, Dubravka Špoljarić, Martina Varga

Pravilno skladištenje voća učinkovit je način za održavanje kvalitete i nutritivne vrijednosti plodova nakon berbe. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako ekološki prihvatljivi tretmani (otopina salicilne kiseline, otopina koloidnoga srebra i ozon) utječu na ukupnu antioksidacijsku...

Ključne riječi: jagoda, uvjeti skladištenja, fenoli, askorbinska kiselina, ukupna antioksidacijska aktivnost

DOZRELOST GROŽĐA RIZLINGA RAJNSKOG I SINTEZA PREKURSORA POJAVE NETIPIČNE AROME STARENJA VINA

Autori: Snježana Jakobović, Ana Jeromel, M. Jakobović

Istraživanja formiranja netipične arome starenja vina (UTA) otkrila su značajnu korela¬ciju između UTA, koncentracije 2-aminoacetofenona (AAP) i vina dobivena od grožđa, koje je bilo pod utjecajem stresa (nedostatak vode ili opskrbe dušikom), vina od grožđa iz vinograda s visokim...

Ključne riječi: dozrelost grožđa, kasna berba, netipična aroma starenja vina, Rizling rajnski

HUMANO I KOBILJE MLIJEKO – PROTEINSKE FRAKCIJE I LIPIDNE KOMPONENTE

Autori: Vesna Gantner, Mirjana Baban, Danica Hanžek, D. Nikolić

U ljudskoj populaciji u novorođenčadi koja nije hranjena majčinim mlijekom potrebno je zamjensko mlijeko. Uporaba kravljega mlijeka može inducirati pojavu alergija tijekom prve tri godine života. Alternativa može biti kobilje mlijeko. Ciljevi ovoga rada bili su usporediti proteinske frakcije...

Ključne riječi: humano mlijeko, kobilje mlijeko, proteinske frakcije, lipidne komponente

UTJECAJ RAZINE SELENA I IZVORA ULJA U HRANI NA KONCENTRACIJU HORMONA ŠTITASTE ŽLIJEZDE I ELEKTROLITA U KRVI PILIĆA

Autori: Zlata Kralik, Gordana Kralik, Marcela Šperanda

Cilj rada bio je prikazati utjecaj dizajniranih smjesa korištenih u tovu pilića na kon-centraciju elektrolita i hormona štitaste žlijezde u krvi. U istraživanju je korišteno 120 muških pilića hibrida Ross 308. Tov pilića trajao je 42 dana. U prva tri tjedna tova pilići su konzumirali...

Ključne riječi: selen i ulje, pilići, tiroksin, trijodtironin, elektroliti u krvi

USPOREDBA RAZVIJENOSTI POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA HRVATSKE, EU I SAD-A

Autori: L. Babić

Na temelju korištenja više izvora literature, u ovome radu daje se pregled najznačajnijih obilježja i način funkcioniranja vezanih za poljoprivredno osiguranje u svijetu te njihova usporedba s Hrvatskom. Najveći dio rada čini usporedba ponude i načina subvencije poljoprivrednog osiguranja...

Ključne riječi: poljoprivredno osiguranje, rizik, poljoprivredna proizvodnja

ANALIZA STAVOVA PROIZVOĐAČA PŠENICE NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE U ODNOSU NA IZDVOJENE AGROEKONOMSKE POKAZATELJE

Autori: D. Balaž, J. Sindik

Opći cilj istraživanja bio je utvrditi stavove povezane s pitanjima o proizvodnji pšenice. Analizirani su odgovori 130 proizvođača pšenice iz pet županija istočne Hrvatske, izabranih namjernim odabirom iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava. Upitnik je sadržavao više tematskih cjelina...

Ključne riječi: gospodarstvo, korelacije, upitnik, vlasništvo nad zemljom

UTJECAJ GENOTIPA I SUSTAVA DRŽANJA NA KVALITETU PAČJEG MESA

Autori: Hava Mahmutović

U radu se istražuje utjecaj genotipa pataka (pekinške i Cherry Valley) i sustava držanja (zatvoreni boksovi i boksovi s ispustima) na kvalitetu pačjega mesa. Ukupno 240 jednodnevnih pačića (120 kom svakoga genotipa) raspoređeno je u 4 skupine s 20 jedinki u 3 ponavljanja. Skupine P1 i C1...

Ključne riječi: pekinška patka, Cherry Valley, sustav držanja, kvaliteta mesa, TBARS, FA

UTJECAJ OKOLIŠNIH I GENETSKIH ČIMBENIKA NA SADRŽAJ UREJE U MLIJEKU KRAVA HOLŠTAJN PASMINE

Autori: Draženko Budimir

Ciljevi ovoga rada bili su utvrditi u kojoj mjeri oko¬lišni čimbenici (redosljed i stadij laktacije, starost kod prvoga teljenja, sezona teljenja, regija i stado) imaju utjecaj na sadržaj ureje u mlijeku te povezanost sadržaja ureje u mlijeku s ostalim svojstvima mliječnosti krava. Najveća...

Ključne riječi: kravlje mlijeko, holštajn pasmina, ureja, genetski čimbenici

PROIZVODNI I ZDRAVSTVENI UČINCI PROPOLISA I PČELINJE PELUDI KAO DODATAKA HRANI TOVNIH PILIĆA

Autori: Ivana Klarić

Propolis i pčelinja pelud pripadaju skupini prirodnih tvari životinjskoga i biljnoga podrijetla, s osobito izraženim antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima. Recentna istraživanja u svijetu ukazala su na moguću primjenu propolisa i pčelinje peludi, svakoga dodatka zasebno ili u njihovoj...

Ključne riječi: propolis, pčelinja pelud, prirodni dodatci hranidbi, pilići, performanse