Volume 20, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2014. » Volume 20, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 20, No. 1

PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ISTRAŽIVANIH HIBRIDA I SORATA ULJANE REPICE

Autori: M. Pospišil, Marina Brčić, Ana Pospišil, Jasminka Butorac

U cilju evaluacije novih hibrida i sorti uljane repice, provedeno je istraživanje na pokusnome polju Agronomskoga fakulteta u Zagrebu tijekom tri vegetacijske godine. U istraživanje je bilo uključeno 11 hibrida i 5 sorti uljane repice iz 5 sjemenarskih kuća. Istraživani hibridi i sorte uljane...

Ključne riječi: uljana repica, hibrid, prinos sjemena, prinos ulja, komponente prinosa

UTJECAJ BILJNE PROIZVODNJE I NAČINA SUZBIJANJA KOROVA NA NJIHOVU POJAVU, RAST TE PRINOS KUKURUZA (Zea mays L.) I STOČNOGA GRAŠKA (Vigna unguiculata L.)

Autori: F.O. Takim, O. Fadayomi, F. Ekeleme

Utjecaj sustava biljne proizvodnje i načina suzbijanja korova na njihov rast, proizvodnju biomase te prinos kukuruza i stočnoga graška ispitivao se u Ilorinu, u savani južne Gvineje (9°29' N, 4°35' E and 307 m nadmorske visine) u Nigeriji. Korov se pojavio 3-15 tjedana nakon sadnje (TNS)...

Ključne riječi: sustav biljne proizvodnje, sjetva s međuusjevom, suzbijanje korova, rast korova, prinos

UTJECAJ RAZLIČITIH ORGANSKIH TVARI I NPK GNOJIVA NA PERFORMANCE KUKURUZA

Autori: S.U. Remison, E.K. Eifediyi

Interes za organskim tvarima koje poboljšavaju plodnost tla povećava se zbog visoke cijene i pravovremene nedostupnosti anorganskoga gnojiva, a taj je problem povezan sa zbrinjavanjem ostataka koji se spaljuju, što može dodatno pogoršati globalno zagrijavanje. Utjecaj raznih organskih tvari i...

Ključne riječi: prinos kukuruza, drvene strugotine, rižine i koline ljuskice

ALELOPATSKI UTJECAJ ZAJEDNIČKOG KLIJANJA, VODENIH EKSTRAKATA I BILJNIH OSTATAKA PERŠINA (Petroselinum crispum Mill.) NA STRJELIČASTU GRBICU (Lepidium draba (L.) Desv.)

Autori: Marija Ravlić, Renata Baličević, Ivana Lucić

Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski učinak peršina (Petroselinum crispum Mill.) na klijavost i rast korovne vrste strjeličaste grbice (Lepidium draba (L.) Desv.). U petrijevim zdjelicama istraživan je učinak zajedničkog klijanja sjemena peršina i strjeličaste grbice te utjecaj...

Ključne riječi: alelopatija, zajedničko klijanje, vodeni ekstrakti, biljni ostatci, peršin (Petroselinum crispum Mill.), strjeličasta grbica (Lepidium draba (L.) Desv.)

UTJECAJ FOSFORA I CINKA NA ZAJEDNICU NEMATODA PRI UZGOJU FEFERONA (Capsicum annuum L.)

Autori: Mirjana Brmež, Ivana Varga, Teuta Benković–Lačić, Z. Lončarić

Zajednica nematoda proučavana je prilikom uzgoja feferona pod utjecajem gnojidbe Zn i P. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene zajednice nematoda u tlu pod utjecajem aplikacije P, Zn i njihove kombinacije (P+Zn). Analiza zajednice nematoda u istraživanju uključila je ispitivanja...

Ključne riječi: Capsicum annuum, indeksi uznemirenja, P, trofičke grupe, zajednica nematoda, Zn

BIOLOŠKA KONTROLA KOROVA BILJNIM PATOGENIMA

Autori: Marija Ravlić, Renata Baličević

Biološka kontrola podrazumijeva primjenu živih korisnih organizama i produkata njihovoga metabolizma u kontroli štetočinja. Biljni patogeni mogu se u suzbijanju korova koristiti na tri različita načina: klasičnom, konzervacijskom i augmentativnom (inokulativnom i inundativnom) biološkom...

Ključne riječi: biološka kontrola, patogeni, korovi, mikoherbicidi

UTJECAJ KONCENTRACIJE SELENA U SMJESAMA ZA PILIĆE NA PRINOS I KVALITETU MIŠIĆNOG TKIVA ZABATAKA

Autori: Zlata Kralik, Gordana Kralik, Z. Škrtić

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj koncentracije selena u hrani za piliće na prinos i kvalitetu mišićnoga tkiva zabataka. U istraživanju je korišteno 38 pilića Ross 308 hibrida. Pilići su tovljeni 42 dana. Prva tri tjedna tova svi su pilići konzumirali starter smjesu, a u iduća tri...

Ključne riječi: pilići, selen, kvaliteta mesa, PUFA

UTJECAJ POLIMORFIZMA FABP3 I LEPR GENA NA SADRŽAJ INTRAMUSKULARNE MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU SVINJA

Autori: Kristina Budimir, V. Margeta, Gordana Kralik, Polonca Margeta

Intenzivni uvjeti proizvodnje, selekcija usmjerena na povećanje postotka mišićnoga tkiva u polovicama te zahtjevi potrošača doveli su do smanjivanja udjela intramuskularne masti u trupovima svinja. Intramuskularna mast je čimbenik koji utječe na okus, sočnost i mekoću mesa. Porodica FABP...

Ključne riječi: intramuskularna mast, FABP3 gen, LEPR gena, genotip svinja

UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA UROD I KVALITETU ZRNA HIBRIDA KUKURUZA (Zea mays L.)

Autori: Monika Marković

Trogodišnje istraživanje (2010.-2012.) provedeno je na pokušalištu Poljoprivrednog instituta iz Osijeka, a dio je dugogodišnjega stacionarnoga pokusa. Istraživan je utjecaj navodnjavanja (glavni čimbenik A), gnojidbe dušikom (podčimbenik B) i genotipa (podčimbenik C) na urod i kvalitetu...

Ključne riječi: navodnjavanje, gnojidba dušikom, genotip, urod, kemijski sastav zrna

KRUŠKINA OSA SRČIKARICA (Janus compressus Fabricius) – ŽIVOTNI CIKLUS I BIOLOŠKO-MORFOLOŠKE OSOBINE

Autori: Tihomir Validžić

Cilj ovoga rada bio je istražiti životni ciklus, biološko- morfološke osobine kruškine ose srčikarice (Janus compressus Fabricius, Hymenoptera - Cephidae) te identificirati njezine prirodne neprijatelje. Terenski dio istraživanja obavljen je tijekom 2010., 2011. i 2012. u nasadima kruške na...

Ključne riječi: kruškina osa srčikarica; Janus compressus F.; životni ciklus; biološko-morfološke osobine; prirodni neprijatelji; mortalitet

PRINCIPI UZGOJA ŽIVOTINJA

Autori: Sonja Jovanovac

Sveučilišni udžbenik Principi uzgoja životinja namijenjen je studentima poljoprivrede i veterine. Gradivo je prilagođeno nastavnom programu preddiplomske i diplomske razine studija, u sklopu kojega se sluša modul Principi uzgoja životinja, kao i modul Osnove genetike i selekcije životinja...

UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA

Autori: Đuro Senčić

Plodna Slavonija poznata je po proizvodnji više vrsta suhomesnatih proizvoda: kulenu, kulenovoj seki, kobasici, šunki i slanini, ali i drugim svinjskim prerađevinama (krvavici, švarglu, čvarcima, masti). Za njihovu proizvodnju potrebne su „zrele svinje“ odgovarajuće klaoničke...