Volume 19, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2013. » Volume 19, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 19, No. 2

BIOMETRIJSKA PROCJENA ZNAČAJA NEKIH AMPELOTEHNIČKIH ZAHVATA NA cv. ZWEIGELT (Vitis vinifera L.) U VINOGORJU FERIČANCI

Autori: V. Jukić, M. Drenjančević, D. Horvat, S. Vršič, Mirjana Brmež

U trogodišnjem pokusu ispitivani su pojedinačni i združeni učinci ampelotehničkih tretmana na količinu šećera i ukupnu kiselost u moštu kultivara Zweigelt. Istraživanja su provedena na proizvodnim površinama FeraVina d.o.o. Feričanci tijekom razdoblja 2006.-2008. godine. Pokus je...

Ključne riječi: ampelotehnički tretmani, kultivar Zweigelt, opterećenje trsa, šećer u moštu, kiselost mošta

UTJECAJ SREDSTVA ZA UKORJENJAVANJE NA RAZMNOŽAVANJE KADULJE (SALVIA OFFICINALIS L.) I RUŽMARINA (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) ZELENIM REZNICAMA

Autori: Nada Parađiković, Svjetlana Zeljković, Monika Tkalec, T. Vinković, Irma Dervić, Milica Marić

Vegetativno razmnožavanje ljekovitoga i aromatičnoga bilja provodi se onda kada je postotak klijavosti sjemena nizak te zbog skraćivanja postupka dobivanja presadnica. Cilj je ovog istraživanja utvrditi utjecaj komercijalnoga sredstva za ukorjenjivanje Rhizopon I na ukorjenjivanje zelenih...

Ključne riječi: razmnožavanje, Rhizopon, Salvia officinalis L., Rosmarinus officinalis L.

KLIMATSKE PROMJENE U HRVATSKOJ, SRBIJI, MA\ARSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI: USPOREDBA VEGETACIJE KUKURUZA 2010. I 2012. GODINE

Autori: V. Kovačević, D. Kovačević, P. Pepo, M. Marković

Kukuruz je glavna ratarska kultura na oranicama u Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini (BiH). U razdoblju 2006.-2010. ukupno 2,854.506 ha (5-god. prosjek) oranica toga područja bilo je pod kukuruzom. Variranja prinosa po godinama bila su od 3,6 do 7,5 t ha-1 (Mađarska), od 3,2 do...

Ključne riječi: klimatske promjene, prinos kukuruza, oborine, temperature zraka, utjecaj godine

UTJECAJ RAZMAKA SADNJE I VREMENA BERBE NA BROJ, MASU I PROMJER CVJETOVA NEVENA (CALENDULA OFFICINALIS L.)

Autori: Nada Parađiković, T. Vinković, Renata Baličević, Monika Tkalec, Marija Ravlić, Anita Kokanović

Istraživanje je provedeno tijekom 2010. godine u nasadu nevena (Calendula officinalis L.), kako bi se utvrdio utjecaj tri različita sklopa (sklop A - 65 cm x 35 cm; sklop B - 65 cm x 25 cm; sklop C – 55 cm x 25 cm) i vremena berbe na broj, masu i promjer cvjetova nevena. Dobiveni rezultati...

Ključne riječi: neven, Calendula officinalis L., sklop, morfološki pokazatelji

USPOREDBA PROIZVODNIH POKAZATELJA PRVE GENERACIJE UVEZENIH I UZGOJENIH NAZIMICA A LINIJE NA NUKLEUS FARMI VELIKA BRANJEVINA

Autori: Dragica Dubravac, Sonja Jovanovac, N. Raguž, V. Margeta

Usporedba proizvodnih pokazatelja dviju analiziranih skupina, prve generacije uvezenih i životinja rođenih na domaćoj farmi, provedena je na nukleus farmi koja je uvezla linije iz uzgojnog TOPIGS programa. TOPIGS nazimice uvezene su iz Nizozemske za potrebe nukleus farme svinja. Nukleus farma...

Ključne riječi: usporedba proizvodnih pokazatelja, nukleus farma, uvezene i uzgojene nazimice

KONCENTRACIJA ADRENALINA U SERUMU DIVLJE SVINJE (Sus scrofa L.) NAKON PONOVLJENOG SMRZAVANJA, ODREĐENA ELISA METODOM

Autori: Neška Vukšić, Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Mislav Đidara, Mirela Pavić, Marcela Šperanda

Prva reakcija životinja na stres je izlučivanje adrenalina, hormona srži nadbubrežne žlijezde, koji ima jak metabolički učinak. Uzorci krvi divljih svinja uzeti su od 42 zdrave životinje, nakon lova prigonom i odmah nakon odstrjela. Životinje, čije su tjelesne mase bile između 20 i 95...

Ključne riječi: akutni stres, adrenalin, ELISA, divlja svinja, metaboliti

HEMATOLOŠKI POKAZATELJI U ALPSKE KOZE TIJEKOM LAKTACIJE

Autori: Z. Antunović, J. Novoselec, Željka Klir, M. Đidara

Cilj je ovoga rada prikazati hematološke pokazatelje u alpske koze tijekom laktacije. U istraživanje je uključeno 15 koza prosječne dobi 5 godina u 4. laktaciji. Uzorkovanje krvi koza provedeno je 30., 60., 90 i 120. dana laktacije. U krvi koza utvrđeno je značajno smanjenje broja eritrocita...

Ključne riječi: hematološki pokazatelji, alpska koza, krv, laktacija

TJELESNA I REPRODUKTIVNA SVOJSTVA DVIZICA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U LOVIŠTU PODUNAVLJE-PODRAVLJE (BARANJA, HRVATSKA)

Autori: D. Degmečić, T. Florijančić, S. Ozimec, I. Bošković, D. Jelkić

Cilj istraživanja bio je utvrditi međusobni odnos tjelesnih i reproduktivnih svojstava dvizica jelena običnog u ekološkim uvjetima ritsko-močvarnih staništa. Istraživanje je provedeno tijekom pet lovnih godina (2004./05. do 2008./09.) na 62 dvizice u državnome lovištu XIV/9 Podunavlje –...

Ključne riječi: jelen obični, dvizice, košute, tjelesna masa, oplodnja, stanište

STANJE U PERADARSTVU I TRENDOVI NJEGOVA RAZVOJA

Autori: Gordana Kralik, Z. Janječić, Zlata Kralik, Z. Škrtić

Peradarska proizvodnja u istočnoj Hrvatskoj razvijena je kod individualnih proizvođača uglavnom na poluintenzivan način, kao i u okviru organiziranih peradarskih sustava, gdje je proces organiziran na suvremen, intenzivan način. Postoji tradicija uzgoja kokoši i gusaka u našim krajevima...

Ključne riječi: perad, meso, jaja, funkcionalna hrana

PERINATALNI RAZVOJ PROBAVNOG SUSTAVA SVINJE

Autori: Jelena Krstanović, M. Domaćinović, Mirela Pavić, M. Đidara, Marcela Šperanda

Perinatalni razvoj probavnoga sustava prasadi kompleksan je proces, obilježen brojnim promjenama na strukturnoj i funkcionalnoj razini, uvjetovan djelovanjem raznih čimbenika. Najvećim promjenama podliježe glavni organ probave i resorpcije, tanko crijevo. Tijekom partusa probavni sustav prasadi...

Ključne riječi: prasad, probavni sustav, perinatalni razvoj, mikrobiota, odbiće

MODIFICIRANJE SADRŽAJA n-3 POLINEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U MIŠIĆNOM TKIVU SVINJA

Autori: Miljenko Ernoić

Cilj ovog istraživanja bio je pronaći koje kombinacije ulja daju poželjan učinak na modificiranje sadržaja i povećanje ukupnih vrijednosti n-3 PUFA u mesu svinja, a da pri tome nema negativnoga utjecaja na svojstva tova te kvalitetu trupova i mesa. Standardni dnevni obrok svinja u tovu...

Ključne riječi: svinje, meso, kiseline, ulja, n-3 PUFA, n-6 PUFA, α-LNA, EPA, DHA, kvaliteta

UTJECAJ ETERIČNIH ULJA I PRIRODNOG ZEOLITA NA PROIZVODNE I ZDRAVSTVENE POKAZATELJE PILIĆA TE MIKROBIOLOŠKU ISPRAVNOST PILEĆEG MESA

Autori: Brigita Hengl

Eterična ulja i njihove komponente, kao grupa fitogenih aditiva hrani, imaju velike mogućnosti korištenja u tovu brojlera. Zbog njihovih antimikrobnih i antioksidativnih svojstava te djelovanja na poboljšanu probavljivost hrane, može se očekivati njihov pozitivan utjecaj na zdravstveni status...

Ključne riječi: eterična ulja, zeolit, performance, antioksidativni status, mikrobiološka kontaminacija, senzorska svojstva

UTJECAJ DODATKA SELENA U HRANU OVACA NA PROIZVODNA SVOJSTVA, ANTIOKSIDATIVNI STATUS I METABOLIČKI PROFIL JANJADI

Autori: Josip Novoselec

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka selena (organskoga i anorganskoga) u krmnu smjesu visokogravidnih ovaca, na proizvodne pokazatelje janjadi, koncentraciju selena u krvi ovaca i njihove janjadi, pokazatelje antioksidativnoga statusa u krvi ovaca i njihove janjadi...

Ključne riječi: ovce, janjad, selen, proizvodna svojstva, antioksidativni status, metabolički profil, štitasta žlijezde

UTJECAJ DODATKA SELENA U HRANU SVINJA NA PROIZVODNA SVOJSTVA, ANTIOKSIDATIVNI STATUS I KVALITETU MESA

Autori: Tomislav Šperanda

U porastu je proizvodnja hrane koja sadrži funkcionalne sastojke kojima bi se postigao pozitivan učinak na očuvanje zdravlja i smanjenje rizika od nastanka bolesti. Također je vrlo važno podizanje kvalitete svinjskoga mesa, s obzirom na to da se promjenom genetskoga sastava svinja podigla...

Ključne riječi: svinja, organski selen, zeolit, antioksidativni status, kvaliteta svinjskoga mesa

UTJECAJ TEHNIČKIH ČIMBENIKA RASPRŠIVANJA NA POKRIVENOST LISNE POVRŠINE U TRAJNIM NASADIMA

Autori: Vjekoslav Tadić

Istraživanja su obavljena u vinogradu i nasadu jabuke s dva tipa raspršivača, aksijalni (Hardi Zaturn) i radijalni (Hardi Arrow). Istraživan je utjecaj glavnih tehničkih čimbenika raspršivanja (tip mlaznice, brzina rada i norma raspršivanja) na pokrivenost tretirane površine, prosječni...

Ključne riječi: raspršivač, mlaznica, pokrivenost površine, brzina rada, norma raspršivanja