Volume 17, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2011. » Volume 17, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 17, No. 2

RAZLIKE MEĐU KULTURAMA PŠENICE U PARAMETRIMA ZRNA U ODNOSU NA PROIZVODNJU ETANOLA

Autori: Daniela Mikulíková, Viera Horváthová, Ľ. Rückschloss, Soňa Gavurníková, Alžbeta Žofajová, J. Kraic

Vrijednosti uzoraka zrna pšenice (prinos zrna, tvrdoća, sadržaj proteina, škrob, amilaza i aktivnost a-amilaze) uspoređivali su se u odnosu na proizvodnju etanola. Dobiveni rezultati ukazuju na signifikantne razlike između kultivara u sadržaju amilaze, aktivnosti a-amilaze i tvrdoći zrna u...

Ključne riječi: pšenica, kultivari, škrob, a-amilaza, amilaza, etanol

SUSPENZIJA BENTONIT – VODA: UTJECAJ NA PROTEINSKU STABILNOST VINA MALVAZIJA ISTARSKA

Autori: T. Plavša, Ingrid Palman

Bentonit je nezaobilazno sredstvo u proizvodnji bijelih vina. Istraživan je utjecaj tri tipa bentonita (natrijev, kalcijev i natrij/kalcijev) i dva tipa vode (vodovodna/tvrda i destilirana /meka) na doze bentonita potrebnih za stabilizaciju bjelančevina, a, posljedično tome, i na senzorska...

Ključne riječi: Malvazija, vino, bentonit, tvrdoća vode

DJELOTVORNOST DIJATOMEJSKE ZEMLJE I MJEŠAVINA DIJATOMEJSKE ZEMLJE I PIRETRINA

Autori: Irma Kalinović, Z. Korunić, Vlatka Rozman, Anita Liška

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih pokusa na uskladištenoj mekanoj pšenici infestiranoj s dvije vrste skladišnih kukaca: rižin žižak - Sitophilus oryzae L. i kestenjasti brašnar - Tribolium castaneum Herbst., obrađenoj kombinacijama mješavina dijatomejske zemlje (DZ) i piretrina...

Ključne riječi: dijatomejska zemlja, piretrin, insekticidi, skladišni štetnici

MIKOPOPULACIJA LJEKOVITOGA BILJA U HRVATSKOJ

Autori: Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Jelena Poštić

Sustavnog istraživanja mikoflore ljekovitoga bilja u našoj zemlji do sada nije bilo. U ovome radu iznosimo rezultate preliminarnih istraživanja mikopopulacije 14 vrsta ljekovitih biljaka. Ukupno je pregledano 393 biljna dijela, s kojih je izolirano 10 rodova gljiva: Penicillium, Aspergillus...

Ključne riječi: ljekovito bilje, mikopopulacija

INHIBICIJA RASTA FUSARIUM SP. U STO^NOJ HRANI

Autori: Gabriella Kanižai Šarić, T. Klapec, Zlata Milaković, B. Šarkanj, H. Pavlović

Kontaminacija gljivama iz roda Fusarium, osim na usjevima u polju, može se pojaviti i u uskladištenim prozvodima. Stoga se stočnoj hrani pohranjenoj u skladišta i silose dodaju tvari antifungalnih osobina. U ovome radu ispitana je djelotvornost smjese sintetskih i prirodnih antioksidanasa na...

Ključne riječi: Fusarium graminearum, Fusarium verticillioides, krmna smjesa, antioksidansi

SADRŽAJ KARNOZINA I OKSIDATIVNA STABILNOST MIŠIĆA MUŠKIH I ŽENSKIH BROJLERSKIH PILIĆA

Autori: Gordana Kralik, Helga Medić, Nives Marušić, Zlata Kralik, Manuela Grčević

Karnozin je dipeptid koji ima antioksidativno djelovanje u mišićima pilića. U posljednje vrijeme pripisuje mu se antiageing effect, što je posebno značajno u održavanju zdravlja i vitalnosti ljudi. U radu se istražuje koncentracija karnozina u prsnim mišićima i mišićima zabataka Cobb 500...

Ključne riječi: karnozin, mišići brojlera, spol, TBARS

ZNAČAJ INVESTICIJA U RAZVOJU KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA

Autori: Ana Crnčan, Ljubica Ranogajec, Jadranka Deže, Jelena Kristić

Konkurentnost proizvodnje konzumnih jaja u Republici Hrvatskoj povezana je s procesom prilagođavanja standardima EU. Mogući načini držanja kokoši nesilica koji će biti primijenjeni, u skladu s legislativom EU, su: kavezni sustavi držanja (obogaćeni kavezi) i alternativni sustavi držanja...

Ključne riječi: investicije, konkurentnost, proizvodnja konzumnih jaja

RAZLIKE U PRODUKTIVNOSTI RADA IZMEĐU UZGAJIVAČA KASAVE MUŠKOGA I ŽENSKOGA SPOLA NA MALIM POSJEDIMA U IDEATO PODRUČJU IMO DRŽAVE, NIGERIJA

Autori: B.C. Okoye, G.N. Asumugha, O. Ukoha, Mercy Ebele Ejechi, F.N. Aboajah

Istraživanje se bavi razlikama u produktivnosti rada među uzgajivačima kasave (Manihot esculenta Crantz) muškoga i ženskoga spola na malim posjedima u području Ideato države Imo, Nigerija, 2008. godine.Podaci za ovo istraživanje prikupljeni su u više faza, metodom slučajnog uzorka. Od 120...

Ključne riječi: kasava, spol, produktivnost rada

UTJECAJ PONAVLJANJA PROHODA TRAKTORA NA NEKA FIZIKALNA SVOJSTVA PRAŠKASTO-ILOVASTOGA TLA

Autori: D. Filipović, S. Husnjak, S. Košutić, Z. Gospodarić, I. Kovačev, K. Čopec

Cilj ovoga rada bio je odrediti zbijanje tla prouzročeno kretanjem traktora po neobrađenome vlažnome praškastoilovastom tlu (Mollic Fluvisol). Za određivanje zbijenosti tla praćene su promjene u penetrometarskom otporu, volumnoj gustoći i ukupnome porozitetu tla. Postupci uključuju deset...

Ključne riječi: zbijanje tla, pneumatici, penetrometarski otpor, volumna gustoća, ukupni porozitet