Volume 16, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2010. » Volume 16, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 16, No. 2

UTJECAJ KALCIZACIJE S DOLOMITOM NA PRINOSE ZRNA KUKURUZA I JEČMA

Autori: V. Kovačević, Mirta Rastija

Utjecaj kalcizacije na prinose zrna kukuruza i jaroga ječma te na nutritivni sastav lista kukuruza istraživanje tijekom pet godina. Poljski pokus s primjenom dolomita (0, 5, 10 i 15 t ha-1) koji sadržava 56% Cao i 40% MgO postavljen je na vrlo kiselome tlu s pH(KCl) 3,78 na lokaciji u...

Ključne riječi: kalcizacija, kukuruz, ječam, prinos zrna, hraniva u listu kukuruza

REAKCIJA KUKURUZA NA GNOJIDBU FOSFOROM NA HIDROMORFNOME TLU BOSANSKE POSAVINE

Autori: I. Komljenović, M. Marković, Danijela Kondić, V. Kovačević

Istraživan je utjecaj melioracijske gnojidbe fosforom (0, 750, 1250 i 1750 P2O5 kg ha-1 u obliku trostrukoga superfosfata 45% P2O5) na prinose i stanje ishrane kukuruza (list ispod klipa u svilanju). Gnojidba fosforom povećala je prinose kukuruza u prosjeku za 17% (4-g prosjek 2005.-2008.: 4.30 i...

Ključne riječi: gnojidba fosforom, kukuruz, prinos zrna, bjelančevine, škrob, ulje, hraniva u listu

VIZUALIZACIJA KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA OZIME PŠENICE DIJAGRAMOM PARALELNIH KOORDINATA

Autori: Andrijana Eđed, Z. Lončarić, D. Horvat, K. Skala

Grafički prikazati multivarijantno-multidimenzionalni skup podataka bez primjene odgovarajućih alata nije jednostavan posao. U posljednjih nekoliko godina porasla je popularnost paralelnih koordinata, koje su se pokazale kao vrlo učinkovita metoda za vizualizaciju. Cilj ovoga rada bio je...

Ključne riječi: paralelne koordinate, ozima pšenica, kvantitativna svojstva, vizualizacija

UTJECAJ TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA NA UDIO VLAGE U SJEMENU, KLIJAVOST I ENERGIJU KLIJANJA TRIJU SORTI PŠENICE TIJEKOM JEDNOGODIŠNJEGA SKLADIŠTENJA

Autori: I. Strelec, Ruža Popović, Ilonka Ivanišić, Vlatka Jurković, Zorica Jurković, Žaneta Ugarčić-Hardi, Mirjana Sabo

Cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj četiri različita uvjeta temperature i relativne vlažnosti zraka (RH) na promjene vlažnosti sjemena, klijavost i energiju klijanja triju sorti pšenice pakirane u papirnate vrećice i skladištene godinu dana. Tijekom prvih 90 dana skladištenja nastupilo...

Ključne riječi: vlažnost zrna, klijavost, relativna vlaga zraka, temperatura, vigor, pšenica

ANTIFUNGALNO DJELOVANJE ETERIČNIH ULJA NA PORAST FITOPATOGENIH GLJIVA IN VITRO

Autori: Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Jelena Postić, Draženka Jurković, Marija Ravlić

U radu je testiran utjecaj jedanaest vrsta eteričnih ulja (klinčićevac, ružmarin, list cimeta, kadulja, bor, gorka naranča, metvica, anis, kim, lavanda, timijan) na porast micelija dvanaest fitopatogenih gljiva (Fusarium graminearum, F. verticillioides, F. subglutinans, F. oxysporum, F...

Ključne riječi: eterična ulja, inhibicija, biljna bolest, porast micelija

LEPTIN I HORMONI KOJI REGULIRAJU METABOLIČKE AKTIVNOSTI U KRVI JANJADI U PORASTU

Autori: Z. Antunović, J. Novoselec, Helga Sauerwein, M. Vegara, Marcela Šperanda

Cilj je istraživanja bio utvrditi koncentracije hormona koji reguliraju metaboličke aktivnosti i leptina u krvi janjadi u porastu. Istraživanje je provedeno s janjadi cigaja pasmine u sisajućem razdoblju i tovu tijekom zimske sezone hranidbe. Janjad je sisala i dobivala krmnu smjesu i sijeno...

Ključne riječi: janjad, sisajuće razdoblje, tov, krv, leptin, insulin, hormoni štitaste žlijezde

DJELOVANJE VLAŽNOGA PIVSKOGA TROPA I CIJELE BILJKE KUKURUZA U MJEŠAVINAMA SILAŽA NA FERMENTACIJSKE KARAKTERISTIKE I PROBAVLJIVOST HRANJIVE TVARI KOD JANJADI

Autori: Fisun Koc, C. Polat, M. Levent Ozduven

Ovo je istraživanje imalo za cilj ispitati neke kvalitativne karakteristike i probavljivost hranjive tvari pivskoga tropa i cijele biljke kukuruza u mješavinama silaža. Mješavina 1 sadržavala je 25% vlažnoga pivskoga tropa + 75% cijele biljke kukuruza, a mješavina 2 sadržavala je 50%...

Ključne riječi: vlažni pivski trop; cijela biljka kukuruza; fermentacija; aerobna stabilnost; probavljivost

HRANJIVOST TRAVNIH SILAŽA BAZIRANA NA SADRŽAJU SUHE TVARI

Autori: Marina Vranić, M. Knežević, K. Bošnjak, G. Perčulija, J. Leto, H. Kutnjak, Maja Lujanac

Ukupno 477 uzoraka travnih silaža različitoga porijekla i kvalitete analizirano je NIR spektroskopijom. Utvrđen je sadržaj sirovih proteina (SP), neutralnih detergent vlakana (NDV), probavljive organske tvari (OT) u suhoj tvari (ST) (D-vrijednosti), metaboličke energije (ME), pH vrijednosti i...

Ključne riječi: travna silaža, suha tvar, kemijski sastav

ANALIZA TOČKE POKRIĆA TROŠKOVA U PROIZVODNJI KONZUMNIH JAJA

Autori: Jadranka Deže, Ljubica Ranogajec, Ana Crnčan, Jelena Kristić

Učinkovitost proizvodnje jaja moguće je analizirati tehnološki i ekonomski. Analizirana su dva sustava proizvodnje jaja, konvencionalna tržišna proizvodnja i proizvodnja jaja visoke nutritivne vrijednosti, obogaćena jaja s PUFA n-3. Financijski rezultat u proizvodnji obogaćenih jaja s PUFA...

Ključne riječi: proizvodnja jaja, PUFA n-3, analiza točke pokrića troškova (BEA)

HRVATSKO VINOGRADARSTVO I VINARSTVO U SVJETLU PRISTUPANJA EU

Autori: Jasna Čačić, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Mara Banović, Ivana Rumora, Dražen Čačić

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtijeva pripreme i prilagođavanje svih gospodarskih grana pa tako i poljoprivrede. Vinogradarstvo i vinarstvo pripada jednom od najsloženijih dijelova poljoprivrede u okviru europskoga zakonodavstva i trenutno je u tijeku niz promjena unutar...

Ključne riječi: hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo, pristupanje EU, utjecaj, tržište

ENDOPARAZITNE NEMATODE RODA PRATYLENCHUS NA SOJI

Autori: Ivana Majić

Proizvodnost biljke i biljnih simbionata ovisi o strukturi zajednice zemljišnih organizama. Poljoprivredna obradiva tla zastupljena su barem s nekoliko rodova biljno parazitnih nematoda pa su ratarske kulture pod stalnom prijetnjom ekonomski važnih gubitaka od štetnih nematoda. Disertacija...

Ključne riječi: soja, Pratylenchus spp., zajednica nematoda, trofička bioraznolikost, osjetljivost biljke, mikorizne gljivice

EKSPERTNI MODEL PROCJENE POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA USJEVE

Autori: Boris Āurđević

Analizirano je ukupno 17.404 uzoraka tla (2003.- 2009.) i to na prostoru istočne Hrvatske. Najveći broj uzoraka tla je na području Osječko-baranjske županije, koja, pored obje istočno-hrvatske šećerane (Osijek i Županja), financira kontrolu plodnosti tala (~4.200 uzoraka/ god.). Računalni...

Ključne riječi: ekspertni model, procjena pogodnosti zemljišta, usjevi, GIS