Volume 14, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2008. » Volume 14, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 14, No. 2

AKUMULACIJA SUHE TVARI I SADRŽAJ FOTOSINTETSKIH PIGMENATA U ROTKVICI (Raphanus sativus L.) KAO POKAZATELJI TOKSIČNOSTI BAKRA I OLOVA

Autori: M. Lisjak, Meri Engler, B. Đurđević, K. Karalić, Nada Parađiković

Uključivanje teških metala u metabolizam biljaka prouzročuje promjene specifičnih metaboličkih putova, poput procesa sinteze organske tvari. Biljke tri kultivara rotkvice izložene su tretmanu s 0,5 mM Cu, odnosno Pb u hranjivoj otopini tijekom 48 h. Sadržaj fotosintetskih pigmenata u...

Ključne riječi: bakar, klorofili, karotenoidi, olovo, rotkvica, stres, teški metali

GEOSTATISTIČKI MODEL PROCJENE KALCIZACIJE NA PRIMJERU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Autori: V. Vukadinović, Vesna Vukadinović, Irena Jug, Ž. Kraljičak, B. Đurđević

Nepovoljan pH tla glavni je razlog brojnih problema u debalansu hraniva, a samim tim i u rastu i razvoju biljaka, pojavi kloroza i nekroza na lišću i plodovima i dr. Stoga se kalcizacija, kao mjera popravke kiselih tala, mora provoditi oprezno, uz detaljnu prethodnu kemijsku analizu tla. Ovaj rad...

Ključne riječi: kisela tla, kalcizacija, kompjutorski model za procjenu kalcizacije, kriging

ULOGA SVJETLOSNOGA REŽIMA I SUPSTRATA U SADRŽAJU FOTOSINTETSKIH PIGMENATA I SLOBODNOGA PROLINA TE KVALITETI CVIJETA KOD DVIJE SORTE GERBERA (GERBERA JAMESONII L.)

Autori: Nada Parađiković, Jadranka Mustapić-Karlić, Tihana Teklić, Vera Cesar, T. Vinković, M. Lisjak, Marija Špoljarević, D. Iljkić

Istraživanje uloge svjetla i supstrata u sadržaju fotosintetskih pigmenata i slobodnoga prolina u listu, kao i pokazatelja kvalitete cvijeta kod dvije sorte gerbera (Vino i Ruby Red), pokazalo je da su cvjetne stapke bile duže u tretmanu s dodatnim osvjetljenjem, supstratu na bazi kokosa s...

Ključne riječi: gerber, karotenoidi, klorofil, prolin, svjetlosni režim, supstrat

UČINKOVITOST NEKIH POST-EMERGENCE HERBICIDA U SOJI

Autori: Mira Knežević, Manda Antunović, Ljubica Ranogajec, Renata Baličević

Trogodišnji poljski pokusi obavljeni su u usjevu soje na lesiviranome pseudogleju na lokaciji R. J. Čačinci (P.P. Orahovica d.d.), s ciljem utvđivanja učinkovitosti nekih post-emergence herbicida i njihovih kombinacija primijenjenih jednokratno u preporučenim količinama ili višekratno u...

Ključne riječi: soja, broj korova, post-em. herbicidi, učinkovitost herbicida, prinosi soje

PROMJENE KEMIJSKIH SVOJSTAVA STAJSKIH GNOJIVA PRI KOMPOSTIRANJU

Autori: Marija Vukobratović, Z. Lončarić, Ž. Vukobratović, Nada Dadaček

Suvremena poljoprivredna proizvodnja, pored proizvodnje dostatne količine hrane, mora proizvoditi visokokvalitetnu hranu, ali i očuvati okoliš, prvenstveno očuvanjem tala, kao prirodnog i obnovljivog, ali iscrpljivoga resursa. Očuvanje tala izravno naglašava brigu o osnovnim svojstvima tla...

Ključne riječi: stajski gnoj, kompostiranje, kemijska svojstva komposta, C·N odnos, EC, pH

REŽIM VLAŽNOSTI LESIVIRANOGA TLA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE

Autori: D. Rastija, Z. Lončarić, Mirta Rastija, Božica Japundžić-Palenkić, Z. Semialjac

Cilj je istraživanja bio utvrditi manjak vode u tlu tijekom vegetacijskoga razdoblja kukuruza i pšenice na osnovi poljskih mjerenja i proračuna bilance oborinske vode u tlu do dubine 60 cm. Manjak vode u tlu u prvoj godini istraživanja (2003.) bio je izražen tijekom cijele vegetacije kukuruza...

Ključne riječi: trenutačna vlaga tla, bilanca oborinske vode u tlu, kukuruz, pšenica

PROUČAVANJE LOKALNIH POPULACIJA LUCERNE U SVRHU STVARANJA NOVE OPLEMENJIVAČKE GERMPLAZME

Autori: T. Čupić, Marijana Tucak, S. Popović

Prinosi suhe tvari i zelene mase važan su čimbenik u stvaranju novih sorti krmnih kultura. Kroz dugi niz godina oplemenjivanja postignut je mali genetski napredak povećanja prinosa. Stoga smo istraživali mogućnosti korištenja lokalnih populacija lucerni u svrhu povećanja prinosa direktnom i...

Ključne riječi: lucerna, lokalna populacija, prinos, heritabilnost, genetska dobit

NAZIVI KOROVA U SUVREMENOM ENGLESKOM JEZIKU: TERMINOLOŠKI PRISTUP

Autori: Anica Perković, Georgeta Raţă

Cilj našeg istraživanja općenito kao i u posebnosti je razvijanje alata koji će biti korisni našim studentima poljoprivrede za istraživanje engleskoga jezika . Istraživanje naziva korova predstavlja dio velikog istraživanja engleske poljoprivredne terminologije, kako bi se prepoznali...

Ključne riječi: nazivlje, korovi, engleski, terminološki, pristup

OSOBINE RASTA HIBRIDNIH SVINJA PREDVIĐENE POMOĆU ASIMETRIČNE S-KRIVULJE

Autori: G. Kušec, Gordana Kralik, R. Scitovski, D. Vincek, U. Baulain

Istraživanja prikazana u ovome radu izvršena su na 24 hibridne svinje raspodijeljene prema genotipu (NN i Nn) i sustavu hranidbe (intenzivna i restriktivna). Te su svinje ispitivane u posljednjem od četiri ponavljanja u istraživanjima koje su proveli Kušec i sur. (2005). Podaci o volumenu...

Ključne riječi: svinje, rast, nelinearni modeli, prognoza

RAZVRSTAVANJE SVINJSKOGA MESA PREMA KVALITETI

Autori: Natalija Bestvina, Danica Hanžek, Ivona Đurkin, Zlata Maltar, V. Margeta, Gordana Kralik, G. Kušec

Istraživanje je provedeno na 30 nasumično odabranih polovica svinja nepoznatoga genotipa, utovljenih na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U klaonici je u butu (m. semimembranosus) i u dugom leđnom mišiću (m. longissimus dorsi – MLD) 45 min. post mortem izmjerena početna pH...

Ključne riječi: svinje, svojstva kakvoće mesa, kvalitetna stanja

PREFERENCIJE POTROŠAČA SUHOMESNATIH PROIZVODA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Autori: Ivana Jelušić, Z. Tolušić, Marija Tolušić

Jedinstven okus suhomesnatih proizvoda, kvaliteta i posebna aroma koja ih obilježava samo su neka od svojstava koja privlače velik broj ljudi različite kupovne moći. Za potrebe istraživanja provedena je anketa na području Osječko – baranjske županije o preferencijama potrošača...

Ključne riječi: Osječko-baranjska županija, suhomesnati proizvodi, potrošači, tržište

FORMIRANJE I NJEGA NUKLEUSA MEDONOSNE PČELE (Apis mellifera L.)

Autori: Z. Puškadija, A. Opačak, T. Florijančić, D. Jelkić, P. Mijić, I. Bošković

Suvremeno pčelarstvo ne prihvaća roj s grane kao dio tehnološkoga procesa. Suvremeni pčelar proizvodi umjetni roj – nukleus u trenutku kada njemu odgovara, s obzirom na pašne i klimatske uvjete. Organiziranjem proizvodnje selekcioniranih oplođenih matica pčelarima je omogućeno da ne...

Ključne riječi: nukleus pčela, pčelarstvo, paketni nukleus