Volume 13, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2007. » Volume 13, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 13, No. 2

UTJECAJ pH VODENE OTOPINE NA KLIJAVOST SJEMENA SOJE

Autori: Sonja Grljušić, Gordana Bukvić, Marija Vratarić, Manda Antunović, Aleksandra Sudarić, I. Prepelac

U laboratorijskim uvjetima, metodom rolanog filter papira, ispitivan je utjecaj četiri razine pH vrijednosti vodene otopine (5, 6, 7 i 8) na energiju klijanja, klijavost, dužinu korijena i dužinu hipokotila klijanaca te ukupnu masu klijanaca sjemena tri sorte soje (Anica, Ika i Kuna). Dobiven je...

Ključne riječi: soja, sorte, sjeme, pH, klijavost

MORFOLOŠKA IDENTIFIKACIJA DIAPORTHE/PHOMOPSIS SP. IZOLIRANOG S XANTHIUM ITALICUM

Autori: Draženka Jurković, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić, L. Riccioni, T. Duvnjak

Tijekom 2004. godine s Xanthium italicum (dikica vodena) prvi put je u istočnoj Hrvatskoj izoliran Diaporthe/Phomopsis sp. Kako su Diaporthe/Phomopsis vrste poznati paraziti soje, suncokreta i drugog uzgajanog bilja, značajno je, s epidemiološkog stajališta, proučiti krug alternativnih...

Ključne riječi: Diaporthe/Phomopsis, Xanthium italicum, Phomopsis helianthi, karakteristike

PRINOS I KVALITETA KORIJENA ŠEĆERNE REPE OVISNO O ROKU VAĐENJA I IZBORU SORTE

Autori: A. Kristek, Suzana Kristek, Renata Glavaš-Tokić, Manda Antunović

Istraživanja prinosa i kvalitete korijena 38 sorata šećerne repe ovisno o roku vađenja obavljena su 2006. godine na dvije lokacije, Topolje i Seleš. U Topolju su bila dva pokusa i to jedan gdje je korištenjem fungicida lišće repe u vegetaciji očuvano i drugi, uz jako oštećenje lišća od...

Ključne riječi: šećerna repa, rok vađenja, sorta, prinos, kvaliteta korijena

EKONOMSKI ASPEKTI PROIZVODNJE SOJE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: G. Jukić, V. Guberac, Sonja Marić, D. Dunković

Tijekom dvogodišnjeg razdoblja (2004. i 2005. godine) obavljeno je istraživanje o visini prinosa i ekonomskoj isplativosti proizvodnje tri rane sorte soje (Dubravka 0, Marija 00 i Danica 000) različitih grupa dozrijevanja. Pokusi su postavljeni po split-plot shemi na poljima Zavoda za...

Ključne riječi: soja, sorta, isplativost, lokalitet i prinos

NAZOČNOST SREDOZEMNE VOĆNE MUHE (Ceratitis capitata Wiedemann) U ODABRANIM MASLINICIMA SREDNJE DALMACIJE

Autori: M. Bjeliš

Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata Wiedeman) redoviti je štetnik velikoga broja kultiviranih i divljih biljnih vrsta u Dalmaciji. Taj se štetnik ne razvija u plodovima pitome masline – Olea europaea sativa. ni divlje masline ili mastrinke - Olea europaea oleaster. Cilj istraživanja bio...

Ključne riječi: Ceratitis capitata, dinamika populacije, maslina, Olea europaea, sredozemna voćna muha

SASTAV ORGANSKIH KISELINA U GROŽĐU, MOŠTU I VINU KLONOVA CHARDONNAY

Autori: Ana Jeromel , Stanka Herjavec, B. Kozina, Luna Maslov, M. Bašić

Vinska i jabučna kiselina glavne su kiseline grožđa, mošta i vina koje direktno utječu na okus i harmoničnost vina. U 2006. godini grožđe Chardonnay, klonovi SMA130, CL 95, CL96, CL548, SMA 123, R8, VCR10 iz zagrebačkoga vinogorja brano je svakih 3-5 dana i to od trenutka šaranja bobica...

Ključne riječi: jabučna kiselina, vinska kiselina, klonovi Chardonnaya

DINAMIKA SADRŽAJA HUMUSA I VODOZRAČNI ODNOSI U TLU U INTENZIVNOJ STAKLENIČKOJ PROIZVODNJI POVRĆA I CVIJEĆA

Autori: Nada Parađiković, Vesna Vukadinović, Miranda Šeput, Renata Baličević, T. Vinković

Istraživanje je provedeno u staklenicima (ukupne površine 5,2 ha) u Magadenovcu na području istočne Hrvatske tijekom razdoblja od 1985. do 2002. godine. U okviru intenzivne proizvodnje povrća i cvijeća postavljen je pokus na površini od 500 m2. Kod takve proizvodnje vrlo često nije moguće...

Ključne riječi: humus, obrada tla, povrće, cvijeće, staklenik, intenzivna proizvodnja

POVEĆANJE SADRŽAJA N-3 PUFA U JAJIMA

Autori: Z. Škrtić, Gordana Kralik, Zlata Gajčević, I. Bogut, Danica Hanžek

Istraživanje utjecaja različitih ulja na profil masnih kiselina u žumanjcima jaja obavljeno je na 80 ISA Brown nesilica (40 u kontrolnoj i 40 u pokusnoj skupini) starih 50 tjedana. Kontrolna skupina nesilica dobivala je u hrani suncokretovo ulje (6%), a pokusna skupina kombinaciju repičinog...

Ključne riječi: kokoš nesilica, jaje, žumanjak, profil masnih kiselina, EPA, DHA, n-3 PUFA

MOTORNO ULJE – OPASAN OTPAD?

Autori: D. Kiš, I. Plašćak, N. Voća, M. Arežina

Svjedoci smo svakoga dana sve većeg onečišćenja okoliša, koje se očituje onečišćenjem atmosfere, tla te podzemnih voda. Za sve je kriv čovjek i njegova nebriga o okolini. Prirodna bogatstva treba nastojati očuvati na razini kakvoće koja nije štetna za čovjeka, biljni i životinjski...

Ključne riječi: motorno ulje, zaštita okoliša, otpad

STRIČKOV ŠARENJAK – POVREMENI ŠTETNIK NA SOJI

Autori: Emilija Raspudić, Marija Ivezić, Zita Ladocki, S. Pančić, Mirjana Brmež

U pojedinim godinama uočava se jaki intenzitet nekih vrsta kukaca. U 2006. godini na području između Ernestinova i Ivanovca, na površini od oko 20 ha, zasijanoj sojom, 20. lipnja uočen je veliki broj gusjenica. Utvrđene su gusjenice stričkovog šarenjaka Vanessa cardui L. Stričkov šarenjak...