Volume 12, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2006. » Volume 12, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 12, No. 2

PRINOS KUKURUZA (ZEA MAYS L.) NA RAZLIČITIM VARIJANTAMA OBRADE TLA

Autori: D. Jug, B. Stipešević, Irena Jug, M. Stošić, Gordana Kopas

Reducirana obrada tla, kao i krajnji vid reduciranja zahvata obrade tla – no-tillage, svake godine ima sve veće značenje u obradi tla na našim prostorima. Međutim, to su još uvijek vrlo male površine. U cilju utvrđivanja optimalnoga sustava reducirane obrade tla u uzgoju kukuruza, na...

Ključne riječi: reducirana obrada tla, kukuruz, oranje, tanjuranje, rahljenje, no-tillage, ekonomičnost proizvodnje

PRINOS SJEMENA I ULJA ISTRAŽIVANIH HIBRIDA SUNCOKRETA U OVISNOSTI O VREMENSKIM PRILIKAMA

Autori: M. Pospišil, Ana Pospišil, Manda Antunović

U četverogodišnjim poljskim pokusima (od 2001.-2004.) u zapadnoj Slavoniji (Nova Gradiška) istraživan je utjecaj vremenskih prilika (godine) i hibrida suncokreta na prinos sjemena i ulja. U pokusu je istraživano pet hibrida suncokreta: PR63A90, Alzan, Aleksandra, Opera i Pixel. Dobiveni...

Ključne riječi: suncokret, hibridi, vremenske prilike, prinos sjemena, prinos ulja

PROCJENA AGRONOMSKE VRIJEDNOSTI DOMAĆE I STRANE GERMPLAZME SOJE U HRVATSKOJ

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, I. Rajcan

Suradnja i razmjena oplemenjivačkog materijala između oplemenjivačkih programa u svijetu značajna je i nužna za povećanje genetske raznolikosti unošenjem jedinstvene strane germplazme u postojeću domaću germplazmu. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti i usporediti agronomsku vrijednosti...

Ključne riječi: soja, domaća germplazma, strana germplazma, urod zrna, stabilnost, adaptabilnost, genetska raznolikost, križanje

UTJECAJ VELIČINE I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS ULJNIH BUČA (Cucurbita pepo L. var. oleifera)

Autori: Zvjezdana Augustinović, Tomislava Peremin-Volf, Marcela Andreata-Koren, Marijana Ivanek-Martinčić, Nada Dadaček

U poljskim pokusima tijekom dvije godine (2004. i 2005.) na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima provedena su istraživanja s ciljem utvrđivanja utjecaja veličine i oblika vegetacijskog prostora na prinos uljnih buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera). Razmaci sjetve bili...

Ključne riječi: uljne buče, Cucurbita pepo L. var. oleifera, vegetacijski prostor, prinos

PRODUKCIJA BIOMASE KRMNOG GRAŠKA (PISUM SATIVUM L.) U ZAVISNOSTI OD STAROSTI SJEMENA I AGROEKOLOŠKIH UVJETA UZGOJA

Autori: Irena Rapčan, Gordana Bukvić, Sonja Grljušić, Tihana Teklić, M. Jurišić

U poljskome pokusu tijekom dvije godine na dvije lokacije istočne Hrvatske (Osijek i Vinkovci) istraživan je utjecaj vremenskih prilika i starosti sjemena na produkciju svježe i suhe biomase, poljsko nicanje te prinos i masu 1000 zrna krmnog graška. Za sjetvu je korišteno sjeme kultivara...

Ključne riječi: krmni grašak, starost sjemena, prinos

DINAMIKA I INTENZITET RAZVOJA BOLESTI NA JABUCI TIJEKOM SKLADIŠTENJA

Autori: D. Ivić, B. Cvjetković, T. Miličević

Bolesti plodova jabuke koje se razvijaju u skladištu u najvećem broju slučajeva uzrokovane su gljivama. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi gubitke uslijed pojave skladišnih bolesti i vrste gljiva uzročnika skladišnih bolesti na kultivaru Idared tijekom tri mjeseca skladištenja, kao i...

Ključne riječi: jabuka, skladišne bolesti, trulež plodova

REZERVNE BJELANČEVINE PŠENICE ANALIZIRANE RP-HPLC METODOM

Autori: Daniela Horvat, G. Drezner, Gordana Šimić, K. Dvojković

Rezervne bjelančevine zrna pšenice u značajnoj mjeri utječu na funkcionalna svojstva brašna. Cilj istraživanja bio je kvalitativno i kvantitativno analizirati rezervne bjelančevine pšenice primjenom visokotlačne tekućinske kromatografije obrnutih faza (RP-HPLC). U radu je ispitano 13...

Ključne riječi: pšenica, rezervne bjelančevine, RP-HPLC

PROIZVODNOST NESILICA I KVALITETA KOKOŠJIH JAJA IZ SLOBODNOG I KAVEZNOG SUSTAVA DRŽANJA

Autori: Đ. Senčić, Danijela Butko

Istraživanje je provedeno s dvije skupine kokoši hibrida Lohmann Brown. Proizvodnja jaja trajala je 52 tjedna. Kontrolna skupina kokoši držana je na konvencionalan način, tj. u kavezima, a pokusna skupina kokoši držana je slobodno (free range). Kokoši iz slobodnog, u odnosu na one iz...

Ključne riječi: slobodni sustav, kavezni sustav, nesilice, kvaliteta jaja

PROIZVODNJA I KEMIJSKI SASTAV KOZJEGA MLIJEKA U OVISNOSTI O REDOSLIJEDU I STADIJU LAKTACIJE

Autori: Josipa Pavliček, Z. Antunović, Đ. Senčić, Marcela Šperanda

Istraživanje je provedeno s 45 koza francuske alpine pasmine u prvoj, drugoj i trećoj laktaciji. Koze su držane u stajsko-pašnom sustavu. Kontrole mliječnosti provođene su nakon odbića jaradi (30. dan laktacije) tijekom 6 mjeseci, u pravilnim vremenskim razmacima od mjesec dana. Koze su u...

Ključne riječi: koze, mlijeko, redoslijed i stadij laktacije, kemijski sastav, somatske stanice

TRŽIŠTE MESA DIVLJAČI U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Z. Tolušić, T. Florijančić, I. Kralik, M. Sesar, M. Tolušić

Meso divljači se u Republici Hrvatskoj konzumira u znatno manjim količinama od mesa domaćih životinja. Potrošnja mesa divljači iznosi svega 0,55 kg po članu domaćinstva godišnje. Potrošači preferiraju cijenom povoljnije meso domaćih životinja, bez obzira na pojedine nutricionističke...

Ključne riječi: tržište, meso divljači, potrošači, konzumacija

OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA KROZ SPECIJALISTIČKE SEMINARE

Autori: Kristina Svržnjak, D. Kamenjak, Sandra Kantar

Prema Nacionalnome programu za poljoprivredu i seoska područja (2003.), istaknuto je kako će neodgovarajuća obrazovna struktura seoskog stanovništva znatno otežati društveno–gospodarski razvoj seoskih područja i uzrokovati daljnje zaostajanje seoskog nad gradskim stanovništvom. Također...

Ključne riječi: obrazovna struktura seoskoga stanovništva, specijalistički seminari, cjeloživotno učenje, neformalno obrazovanje poljoprivrednika

UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA UROD I KOMPONENTE URODA KUKURUZA

Autori: Hrvoje Plavšić

Sve češći klimatski ekstremi stavljaju u prvi plan potrebu korištenja navodnjavanja. Ovo istraživanje pokušava odgovoriti koliko vode i kada dodati, uz primjenu odgovarajuće količine dušika, za postizanje visokih i kvalitetnih uroda. Tijekom 2000. i 2002. godine postavljen je poljski pokus...

Ključne riječi: navodnjavanje, voda, dušik, urod, komponente uroda, kukuruz