Volume 11, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2005. » Volume 11, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 11, No. 1

GENETSKI NAPREDAK U KVANTITATIVNIM SVOJSTVIMA LINIJA SOJE UNUTAR RAZLIČITIH GRUPA ZRIOBE

Autori: Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, Rezica Sudar, T. Duvnjak, Draženka Jurković, Zorica Jurković

Oplemenjivački rad na soji u Poljoprivrednom institutu Osijek prvenstveno je usmjeren na kontinuirano stvaranje novih boljih kultivara soje višeg potencijala rodnosti u okvirima grupa zriobe 00 do II. Genetsko unapređenje potencijala rodnosti soje sastoji se u unapređenju genetske osnove...

Ključne riječi: soja (Glycine max (L.) Merrill), urod zrna, sadržaj bjelančevina, sadržaj ulja, triacilgliceroli, stabilnost svojstva, RP-HPLC, genetski napredak, grupe zriobe

POJAVA BOLESTI NA STABLJIKAMA SUNCOKRETA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić, T. Duvnjak

Tijekom tri godine (2001.-2003.) praćena je pojava bolesti na stabljikama suncokreta na površinama PIK Vinkovci (lokacija Sopot). U pokusu je bilo posijano 24 genotipa 2001. godine, 30 genotipova 2002. godine te 20 genotipova 2003. godine u dvije varijante: netretirano i tretirano. Za zaštitu...

Ključne riječi: suncokret, bolesti stabljike, Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotiorum

UTJECAJ ŠTETNE ENTOMOFAUNE NA KAKVOĆU MERKANTILNE PŠENICE I BRAŠNA

Autori: S. Milošević, Irma Kalinović, Vlatka Rozman, Anita Liška

Utjecaj štetne entomofaune na kakvoću merkantilne pšenice i brašna proučavan je u okviru trogodišnjeg istraživanja. Korišteni materijal je uskladištena merkantilna pšenica u silosima, a ispitivanje kvalitete reoloških osobina i prisutnosti štetne entomofaune vršena su u laboratoriju...

Ključne riječi: merkantilna pšenica, štetna entomofauna, brašno, utjecaj na kakvoću

VIRULENTNA GRUPA Ro1,4 KRUMPIROVE ZLATNE CISTOLIKE NEMATODE (Globodera rostochiensis WOLLENWEBER) U HRVATSKOJ

Autori: Marija Ivezić, Emilja Raspudić, Mirjana Brmež, Sanja Mandurić, D. Magdika

Zlatna krumpirova nematoda Globodera rostochiensis značajan je štetnik krumpira, a nalazi se, prema OEPP/EPPO na listi A2 karantenskih štetnika. U Hrvatskoj je prisutna od 2001. godine, kada je utvrđena na području Belice. U 2002. godini uzeti su uzorci tla radi pregleda prisutva cista s...

Ključne riječi: zlatna krumpirova nematoda, Globodera rostochiensis, virulentna grupa, vitalnost cista

KAKVOĆA MOŠTOVA I VINA RIZLING RAJNSKI KUTJEVAČKOG VINOGORJA

Autori: Snježana Jakobović, M. Jakobović

Količine šećera i kiselina u moštu Rizling rajnski Kutjevačkog vinogorja praćene su u petogodišnjem razdoblju, od 1999.-2003. godine, na obiteljskom gospodarstvu Jakobović. Istraživanja ukazuju na variranje kakvoće moštova i vina zbog klimatskih uvjeta pojedine godine. Posebno se...

Ključne riječi: Rajnski rizling, klima, mošt, vino

UPRAVLJANJE RIZIKOM NA VOĆARSKIM I VINOGRADARSKO-VINARSKIM GOSPODARSTVIMA SLAVONIJE I BARANJE

Autori: M. Njavro, Snježana Jakobović, Verica. Budimir

Rad prikazuje rezultate anketnog ispitivanja o percepcijama rizika i upravljanju rizikom na voćarskim i vinogradarsko-vinarskim gospodarstvima Slavonije i Baranje. Najvažniji izvor rizika je briga za zdravlje članova gospodarstva, a sljede klimatski čimbenici i skupina tržišnih rizika. Po...

Ključne riječi: rizik u poljoprivredi, strategije za upravljanje rizikom, voćarska i vinogradarsko-vinarska proizvodnja, poslovno odlučivanje

SASTAV MASNIH KISELINA MESA PERADI U ZATVORENOM I SLOBODNOM UZGOJU

Autori: Gordana Kralik, S. Ivanković, Z. Škrtić

Istraživanje je provedeno na dvije skupine pilića Ross 208 provenijencije. Pilići utovljeni na ispustu imali su statistički značajno veći udio α-linolenske (P<0,05) te linolne i arahidonske i ukupnih PUFA n-6 kiselina (P<0,01), dok su pilići utovljeni u objektu imali veći udio...

Ključne riječi: masne kiseline, prsa, zabaci, zatvoreni uzgoj, slobodni uzgoj

KLAONIČKA KVALITETA CRNE SLAVONSKE SVINJE - UGROŽENE PASMINE I NJENIH KRIŽANACA SA ŠVEDSKIM LANDRASOM PRI DRŽANJU NA OTVORENOM

Autori: Đ. Senčić, Ž. Bukvić, Z. Antunović, Marcela Šperanda

Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina nastala krajem 19. stoljeća planskim križanjem pasmina: mangulica, berkšir i polandkina. Spada u skupinu ugroženih pasmina. Zbog izražene otpornosti, pigmentirane kože i sposobnosti konzumacije veće količine voluminozne hrane (paše), vrlo...

Ključne riječi: crna slavonska svinja, otvoreno držanje, kvaliteta polovica, kvaliteta mesa

PROIZVODNI I EKONOMSKI ASPEKTI KONVENCIONALNOG I ALTERNATIVNOG TOVA SVINJA

Autori: V. Margeta, Z. Tolušić, I. Kralik

Cilj istraživanja bio je komparacija proizvodnih, klaoničkih i ekonomskih pokazatelja tova svinja koje su držane na dubokoj stelji i na konvencionalan način. Istraživanje je provedeno na 105 svinja križanaca (LW x GL) x GL koji su bile podijeljene u tri skupine. Za tov prve skupine kao stelja...

Ključne riječi: svinje, tov, duboka stelja, konvencionalan tov, ekonomičnost

PRIPUSNA DOZRELOST MLADIH PLOTKINJA LIPICANSKE PASMINE

Autori: T. Rastija, Mirjana Baban, Z. Antunović, I. Mandić, M. Čačić

Istraživanja pripusne dozrelosti mladih lipicanskih plotkinja provedena su na 59 grla iz matičnog uzgoja. Istraživanja se odnose na utvrđivanje dobi prve oplodnje, dobi prvog ždrebljenja i trajanje prve ždrebnosti. Ovim je istraživanjima utvrđeno da su mlade plotkinje lipicanske pasmine...

Ključne riječi: lipicanska pasmina, plotkinje, pripusna dozrelost

OCJENA KVALITETE VERMIKOMPOSTIRANOG GOVEĐEG STAJSKOG GNOJA

Autori: Z. Lončarić, Meri Engler, K. Karalić, Gordana Bukvić, Ružica Lončarić, D. Kralik

Vermikompost (lumbripost, biohumus) je kao organsko gnojivo ili supstrat za proizvodnju presadnica proizvedeno mikrobiološkom razgradnjom goveđeg stajnjaka kroz probavni sustav kalifornijske gliste (Eisenia foetida). Analizom fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava utvrđeno je da je...

Ključne riječi: goveđi stajski gnoj, kvaliteta, lumbripost, organsko gnojivo, stabilnost, vermikompost, zrelost