Volume 10, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2004. » Volume 10, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 10, No. 2

DINAMIKA POPULACIJE NEMATODA U OZIMOJ PŠENICI

Autori: M. Brmež, M. Ivezić, E. Raspudić, I. Majić

Na području Kneževa u Baranji, tijekom 2000./2001. godine, proučavane su nematode na ozimoj pšenici pri standardnoj obradi tla. Praćena je dinamika populacije nematoda u pšenici, od jeseni (sjetva pšenice) do konca vegetacije pšenice. Rezultati su pokazali kako je ukupna brojnost nematoda i...

Ključne riječi: dinamika populacije nematoda, fitoparazitne nematode, bakterivore, ozima pšenica

RASPODJELA SJEMENA PŠENICE PO POVRŠINI I DUBINI U IZRAVNOJ SJETVI

Autori: L. Šumanovac, T. Jurić, D. Knežević

Tijekom istraživanja postavljen je sjetveni pokus na dva pokušališta na površinama PZ “Jankovci” u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Istraživana je uzdužna i poprečna raspodjela sjemena te raspodjela sjemena po dubini. Analiza navedenih raspodjela obavljena je nakon nicanja usjeva, a...

Ključne riječi: raspodjela sjemena, površina, dubina, izravna sjetva

UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA POTROŠNJU GORIVA, UTROŠAK RADA I UROD U PROIZVODNJI KUKURUZA I OZIME PŠENICE

Autori: D. Filipović, S. Košutić, Z. Gospodarić

Pokus s pet različitih sustava obrade proveden je na praškasto-ilovastom tlu na području sjeverozapadne Slavonije u razdoblju 1996.-2000., pri čemu je istraživan utjecaj na potrošnju goriva, utrošak rada i urod testiranih usjeva. Istraživani su sljedeći sustavi obrade tla: 1...

Ključne riječi: obrada tla, potrošnja goriva, utrošak rada, kukuruz, ozima pšenica, urod

UTJECAJ FOLIJARNE APLIKACIJE Ca NA PRINOS I KVALITETU SLATKE PAPRIKE U STAKLENIČKIM UVJETIMA

Autori: N. Parađiković, Z. Lončarić, B. Bertić, V. Vukadinović

Kalcij je izrazito važan nutrijent u visokoproduktivnoj povrćarskoj proizvodnji kao što je i staklenička proizvodnja paprike. Dobra bioraspoloživost kalcija može se postići kalcizacijom, ali u mnogim slučajevima njena visoka cijena, višegodišnji efekti uz odloženo početno djelovanje te...

Ključne riječi: slatka paprika, staklenik, Ca-nedostatak, folijarna primjena Ca

MESUROL – ČIMBENIK REDOVITIJE RODNOSTI JABUKE

Autori: N. Pavičić, T. Jemrić, D. Blašković, M. Skendrović, A. Krstulović

Obavljeno je kemijsko prorjeđivanje plodova jabuka (2000.) kod promjera 7,3 mm (sorta Gloster) i 9,3 mm (sorta Jonagold) Mesurolom® WP 50 u koncentraciji od 1800 ppm. U 2001. godini intenzitet diferencijacije na tretiranim stablima sorte Gloster bio je dobar kod štrljaka i stapki, a mali kod...

Ključne riječi: Malus domestica Borkh., prorjeđivanje plodova, diferencijacija, produktivnost

REZIDBA KROŠNJE NE SMANJUJE ALTERNATIVNU RODNOST JABUKE SORTE “ELSTAR”

Autori: N. Pavičić, T. Jemrić, M. Skendrović, T. Ćosić

Istraživane su četiri različite varijante reza jabuke sorte Elstar u 1999. i 2000. godini te njihov mogući utjecaj na poboljšanje produktivnosti te sorte (rez A– opterećenje od 25 generativnih pupova /stablu, B– 50 generativnih pupova /stablu, C– 75 generativnih pupova /stablu i D–100...

Ključne riječi: Malus domestica Borkh., rezidba, alternacija, rodnost

BIOENERGIJA IZ SVINJSKOG GNOJA

Autori: Ljiljanka Tomerlin, L. Dvoraček

U uzorku svinjskog gnoja prije i nakon fermentacije stajanjem odvajaju se različiti slojevi: pjena, fini koloidi, plivajuće čestice-koloidi i talog-grube čestice. Za anaerobnu obradu ispitano je koji je od slojeva najpogodniji za održanje mikroorganizama u biomasi anaerobne mješovite kulture...

Ključne riječi: svinjski gnoj, bioplin, metan

UTJECAJ SPOLA NA RAZVOJ ŽDREBADI LIPICANSKE PASMINE

Autori: T. Rastija, Z. Antunović, Mirjana Baban, I. Mandić

Razvoj podmlatka, naročito u prvim mjesecima nakon ždrijebljenja, odlučujući je i za kasniju razvijenost. Ukoliko se u fazi sisanja osiguraju povoljni uvjeti hranidbe, držanja i njege, kao i ostalih uvjeta bitnih za normalan rast i razvoj, dobiva se ujednačeni rast i razvoj podmlatka...

Ključne riječi: ždrebad, ženska, muška, lipicanac, razvitak, korelacija

ANALIZA TROŠKOVI-KORISTI ZA ODLUČIVANJE O POTICANJU INVESTIRANJA U NASADE ŠLJIVA

Autori: M. Karić, F. Ćejvanović

U radu se razmatra postupak primjene analize troškovi-koristi u procesu odlučivanja o društveno-ekonomskoj isplativosti uvođenja poticaja (subvencija) za investiranje u poljoprivrednu proizvodnju, na primjeru podizanja nasada šljiva. Analiza troškovi-koristi ima brojne prednosti u odnosu na...

Ključne riječi: analiza troškovi-koristi, poticaji, agrarna politika, nasadi šljiva

Phomopsis longicolla Hobbs UZROČNIK TRULEŽI SJEMENA SOJE U HRVATSKOJ

Autori: T. Duvnjak

Soja (Glycine max (L.) Merrill), jedna je od najstarijih i najvažnijih kulturnih biljaka u svijetu. Na našim prostorima soja se kontinuirano sije od 1970. godine, a o značajnijoj proizvodnji (na oko 20 000 ha) može se govoriti krajem tek 80-ih godina prošloga stoljeća. U 2003. godini u...

Ključne riječi: Phomopsis longicolla Hobbs, soja (Glycine max (L.) Merrill), sjeme, genotipovi, otpornost/tolerantnost

ISPITIVANJE VIGORA SJEMENA NEKIH DOMAĆIH KULTIVARA SOJE (Glycine max (L.) Merrill)

Autori: L. Andrić

Starenje sjemena jedan je od glavnih uzroka smanjenog vigora i slabijeg poljskog nicanja, što dolazi do izražaja u nepovoljnim uvjetima. U ovom istraživanju ispitan je vigor sjemena soje kroz četiri laboratorijska testa (energija klijanja-EK, standardna klijavost-SK, cold test-CT i električni...

Ključne riječi: vigor sjemena, soja, kultivari, starost sjemena, tretman sjemena fungicidom, gljivične bolesti, poljsko nicanje, konduktivitet sjemena, klijavost, cold test