Volume 9, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2003. » Volume 9, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 9, No. 1

PROCJENA GENETSKIH EFEKATA ZA VISINU BILJKE NA DVA SPECIFIČNA PARA INBRED LINIJA KUKURUZA I ŠEST GENERACIJA KRIŽANJA

Autori: Z. Zdunić, D. Šimić, I. Brkić, A. Jambrović, Renata Zdunić, Tatjana Ledenčan

Procjena genetskih efekata za svojstva od interesa sastavni je dio većine oplemenjivačkih programa na Poljoprivrednom institutu Osijek. Ovaj se rad bavi procjenom prihvatljivosti (adequacy) aditivno/dominantnog modela nasljeđivanja te procjenom i usporedbom genetskih efekata za visinu biljke na...

Ključne riječi: kukuruz, visina biljke, analiza srednjih vrijednosti generacija, genetski efekti

UTJECAJ TLA I GENOTIPA NA SADRŽAJ MIKROELEMENATA U KUKURUZU

Autori: Manda Antunović, V. Kovačević, Mirta Rastija, Z. Zdunić

Deset hibrida kukuruza uzgajano je na dva tipa tla (aluvijalno tlo i pseudoglej) slatinske Podravine tijekom dvije godine (1998. i 1999.). List ispod klipa u fazi svilanja uzet je za kemijske analize. Pristupačna frakcija elemenata u tlu određena je, također, pomoću ICP-AES nakon ekstrakcije...

Ključne riječi: hibridi kukuruza, cink, mangan, željezo, pseudoglej, aluvijalno tlo, prinos

UTJECAJ KALIJEVA KLORIDA NA PRINOS I STANJE ISHRANE U DVA HIBRIDA KUKURUZA

Autori: V. Kovačević, I. Brkić

Šest hibrida kukuruza (Zea mays L.: OsSK 377; OsSK 382; OsSK 407; OsSK 552; OsSK 644 i Bc 66-61) uzgajano je na tlu sa snažnom fiksacijom kalija tijekom vegetacije 1993. godine. Rastuće količine kalijevog klorida (KCl) dodane su u proljeće 1990. do razine 3250 kg K2O ha-1. Četiri varijante...

Ključne riječi: kukuruz, prinos, gnojidba, kalij, magnezij, cink, mangan, željezo, bakar, list ispod klipa

REAKCIJA GENOTIPOVA KUKURUZA NA GNOJIDBU NA HIDROMORFNOM TLU POSAVINE

Autori: B. Šimić, V. Kovačević, Zorica Jurković

Uzgoj sjemenskog kukuruza profitabilniji je od uzgoja merkantilnoga kukuruza, ali i više riskantan, osobito na tlima slabije plodnosti. Razlog tome je u činjenici da su roditelji hibrida kukuruza manje tolerantni od svoga potomstva prema stresu izazvanog okolišem, uključujući i probleme s...

Ključne riječi: gnojidba, kukuruz, stanje hraniva, fosfor, kalij, prinos

UTJECAJ OBRADE TLA I NISKIH HERBICIDNIH DOZA NA KOROVNU POPULACIJU I PRINOS JAROG JEČMA

Autori: Mira Knežević, Marija Đurkić, I. Knežević, K. Hajba

Utjecaj nekih varijanta reduciranih obrada tla i smanjenih doza herbicidnog pripravka Dicurana forte 80 WP na korovnu populaciju i prinos jarog ječma ispitivan je na lesiviranom pseudogleju na lokalitetu Čačinci u 1999. godini. Najbrojnije korovne vrste bile su iz skupine jednogodišnjih...

Ključne riječi: jari ječam, obrada tla, korovne populacije, suha masa korova, prinos ječma

PRODUKTIVNOST MONOGERMNIH LINIJA ŠEĆERNE REPE U ZAVISNOSTI OD OSJETLJIVOSTI NA CERKOSPORU (Cercospora beticola Sacc.)

Autori: A. Kristek, Zvjezdana Magud, Manda Antunović, Suzana Kristek

Proizvodne vrijednosti monogermnih CMS linija šećerne repe i njihovu otpornost na C. beticolu istraživali smo u Osijeku tijekom dvije godine (2001., 2002.) u uvjetima prirodne infekcije i potpune zaštite fungicidima. Vrednovanje je izvršeno preko pokazatelja prinosa i kvalitete korijena te...

Ključne riječi: šećerna repa, prinos, kvaliteta korijena, Cercospora beticola

PROCJENA STABILNOSTI PRINOSA ZRNA GRAŠKA (Pisum sativum L.)

Autori: T. Čupić, S. Popović, Marijana Tucak, M. Stjepanović, Sonja Grljušić

Cilj rada bio je utvrditi prinos i procijeniti stabilnost prinosa zrna graška novostvorene linije JSG-1 (sorta u priznavanju) te je usporediti sa sortama stranog porijekla u agroekološkom području Istočne Hrvatske. Pokus je bio postavljen na pokusnom polju Poljoprivrednog instituta Osijek po...

Ključne riječi: grašak, prinos zrna, parametri stabilnosti

ODREĐIVANJE POMOLOŠKIH ZNAČAJKI BADEMA (Prunus amygdalus Batsh) U MALATYI (TURSKA)

Autori: T. Karadeniz, A. Kazankaya, T. Yarilgaç

Istraživanje je obavljeno na 500 vrsta badema uzgojenih u Malatyai. Utvrđena je debljina ljuske od 2,73-10,74 g, težina ljuske 0,71-1,40 g, postotak jezgre 11,17-50,91%, debljina ljuske 3,5-8,1 mm, širina badema 12,0-28,6 mm, dužina badema 18,2-48,2 mm i opseg badema od 7,1 do 20,3 mm...

Ključne riječi: Prunus amygdalus, almond, pomological, Malatya

PROFITABILNOST PROIZVODNJE SUHIH SMOKAVA (PRIMJER U TURSKOJ)

Autori: M.Yercan, S. Engindeniz

Proizvodnja suhih smokava značajna je za zapadni dio Turske glede inozemne trgovine, prihoda farmera i zaposlenosti. U ovom radu govori se o suhim smokvama koje proizvode farmeri, a analizirane su kako bi se utvrdili troškovi proizvodnje i razina profitabilnosti. To je prilika za one koji donose...

Ključne riječi: sušeno voće, smokva, profitabilnost, ekonomska analiza, troškovi, Turska

NOVI NAČIN VREDNOVANJA KRAVLJEG MLIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: P. Mijić, I. Knežević

Važnost govedarske proizvodnje u ukupnoj vrijednosti stočarske i poljoprivredne proizvodnje vrlo je velika. Može se s pravom reći da je govedarstvo “generator” stočarstva, odnosno cjelokupne poljoprivrede. Stavljanjem naglaska na kvalitetu proizvoda, razvijene govedarske zemlje, kao i...

Ključne riječi: proizvodnja mlijeka, pravilnik, somatske stanice, fizikalno-kemijski parametri

TOVNOST I MESNATOST SVINJA NEKIH DVOPASMINSKIH KRIŽANACA

Autori: Đ. Senčić, Marcela Šperanda, Z. Antunović, T. Šperanda

Istraživanje tovnih i klaoničkih svojstava provedeno je na križancima između švedskog landrasa i velikog jorkšira (ŠL x VJ), švedskog landrasa i pietrena (ŠL x P) te velikog jorkšira i pietrena (VJ X P). Svinje su tovljene u istim uvjetima. Hranjene krmnom smjesom s 15,36% sirovih...

Ključne riječi: svinje, križanci, tovna svojstva, klaonička svojstva

RAZVIJENOST I KORELACIJSKA POVEZANOST SEDMODNEVNE I ŠESTOMJESEČNE LIPICANSKE ŽDREBADI

Autori: T. Rastija, Z. Antunović, Mirjana Baban, I. Mandić

Praćenje razvoja ždrebadi, naročito u prvim mjesecima njihovog života, ukazuje na mogućnost njihovog uspješnog izbora. Pravilan postupak s podmlatkom te kvalitetna hranidba dojnih kobila osigurava uspješan uzgoj ždrebadi, koji ima pozitivan utjecaj i na njihov kasniji razvoj. Istraživanja...

Ključne riječi: lipicanska pasmina, podmladak, rast i razvoj, korelacije