Volume 8, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2002. » Volume 8, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 8, No. 2

VARIJABILNOST SORTI LUCERNE U NEKIM SVOJSTVIMA SJEMENA

Autori: S. Popović, M. Stjepanović, Sonja Grljušić, T. Čupić, Marijana Tucak, Gordana Bukvić

Poznato je da su klijavost, energija klijanja, masa 1000 zrna, a kod lucerne i udio tvrdih zrna usko povezani s krupnoćom zrna. Utjecaj krupnoće zrna lucerne na kakvoću zrna malo je istraživan. Krupnoća zrna ovisi o nasljednim svojstvima kultivara i o agroekološkim uvjetima tijekom vegetacije...

Ključne riječi: lucerna, sjeme, frakcija, masa 1000 zrna, energija klijanja, tvrdo sjeme

KVANTITATIVNO GENETSKA ANALIZA KOMPONENTI URODA I URODA ZRNA KULTIVARA SOJE

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, T. Duvnjak

Komponente uroda zrna značajni su pokazatelji visine uroda zrna soje (Glycine max (L.) Merrill). Cilj ovog ispitivanja bio je procijeniti djelotvornost i pouzdanost komponenti uroda zrna soje kao selekcijskih mjerila za urod zrna te procijeniti agronomsku vrijednost domaćih kultivara soje kao...

Ključne riječi: soja, kultivar, urod zrna, komponente uroda, kvantitativno-genetska analiza

BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE FUSARIUM GRAMINEARUM SCHW. I FUSARIUM CULMORUM (W.G. SMITH) SACC.

Autori: Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić

Fusarium vrste iz sekcije Discolor široko su rasprostranjene i dobro poznate te vrlo značajne u etiologiji bolesti pšenice, ječma i kukuruza. F. graminearum i F. culmorum izolirani su tijekom četiri godine s više lokacija istočne Hrvatske i s raličitih domaćina. Razvoj micelija 23 izolata...

Ključne riječi: Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, biološke karakteristike

UTJECAJ RAZLIČITIH MAMACA NA ULOV IMAGA KUKURUZNE ZLATICE (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) U ISTOČNOJ SLAVONIJI

Autori: Marija Ivezić, J. Tollefson, Emilija Raspudić, D. Džoić, Mirjana Brmež

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) otkrivena je u istočnoj Slavoniji (Hrvatska) u 1995. godini. Štetnik se širi vrlo brzo prema zapadu i iz godine u godinu populacija je sve veća. Cilj ovoga istraživanja je utvrditi najbolji mamac za monitoring kukuruzne zlatice...

Ključne riječi: kukuruz, Diabrotica virgifera virgifera, USA Trece - hranidbeni mamac, Multigard žute ljepljive ploče, Mađarski feromonski mamac

UTJECAJ RAZLIČITIH MAMACA NA ULOV IMAGA KUKURUZNE ZLATICE (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) U ISTOČNOJ SLAVONIJI

Autori: V. Kovačević, I. Kadar, J. Koncz

Svojstva tla i nasljedni faktori imaju značajnu ulogu u primanju pojedinih elemenata u biljku, uključujući i one koji mogu imati štetni utjecaj na zdravlje ljudi i životinja, npr. stroncij (Sr) i kadmij (Cd). Kemizam Sr sličan je kalciju (Ca), ali Sr ne može zamijeniti Ca u svim fiziološkim...

Ključne riječi: kukuruz, list ispod klipa, prinos zrna, kadmij, stroncij, tipovi tla

SUZBIJANJE ŠTETNIKA USKLADIŠTENE PTIČJE HRANE PARAMA ETERIČNOG ULJA LAVANDE

Autori: Roberta Knochl Novokmet, Irma Kalinović, Vlatka Rozman

Ova su istraživanja dokazala insekticidnu aktivnost para eteričnog ulja lavande - Lavandula officinalis Chaix., na dvije vrste skladišnih štetnika: bakrenastog moljca - Plodia interpunctella Hübner i kestenjastog brašnara - Tribolium castaneum Herbst. Ulje je aplicirano u dvije doze (0,5 i 1...

Ključne riječi: Plodia interpunctella, Tribolium castaneum, pakirana ptičja hrana, suzbijanje, eterično ulje, lavanda

POVEZANOST IZMEĐU FENOLNIH SPOJEVA I UZGOJA MLADICA KOD KULTIVARA MARELICE

Autori: A. Islam

U ovom istraživanju ispitani su uzgoj mladica i količina ukupnih fenolnih spojeva na marelicama u ekološkim uvjetima Vana. Utvrđene su povezanosti između gore navedenoga. Na kraju ovoga istraživanja utvrđen je porast fenolnih spojeva tijekom brzog uzgojnog perioda (općenito do kraja...

Ključne riječi: marelica, fenolni spojevi, uzgoj mladice

ORGANSKO–BIOLOŠKI I KONVENCIONALNI UZGOJ RAJČICE (Lycopersicon lycopersicum Mill) U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Autori: Nada Parađiković, Jasna Šoštarić, Zlata Milaković, D. Horvat

Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike prinosa u uzgoju rajčice organsko-biološkim načinom te ga usporediti s konvencionalnim uzgojem u zaštićenom prostoru. U trogodišnjem uzgoju provedene su agrokemijske i mikrobiološke analize pojedinačnih organskog gnojiva, kao i kompletnog supstrata...

Ključne riječi: rajčica, organsko-biološki uzgoj, konvencionalni uzgoj, staklenik

UČINKOVITOST INOKULANTA PIONEER 1188 U SILAŽI KUKURUZA NA MLIJEČNOST KRAVA

Autori: R. Zimmer, Snježana Čondić, Ružica Šimunić, Damir Jelošek

U prvom dijelu istraživanja, koje je započelo 1. rujna 2001. godine hranidbom 473 krava (401 muznih i 72 u suhostaju), a završilo 13. studeni hranidbom 474 krava (409 muznih i 65 krava u suhostaju), u osnovnom obroku korištena je silaža kukuruza bez inokulanta. U tom razdoblju maksimalan broj...

Ključne riječi: inokulant, silaža kukuruza, mliječnost, muzna krava

VAŽNOST POZNAVANJA TRŽIŠTA KAO PRETPOSTAVKA RAZVOJA POLJOPRIVREDNIH OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA

Autori: K. Zmaić, B. Petrač

Sustav proizvodnje poljoprivrednih proizvoda mora se prilagoditi brojnim kvantitativnim i kvalitativnim promjenama okruženja, a kako bi to prilagođavanje bilo uspješno, neophodno je poznavati tržište. Važnost tržišta poljoprivrednih proizvoda uvjetovana je činjenicom kao ono pomaže...

Ključne riječi: tržište, poljoprivredni proizvođač, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, agrarna politika

Prikaz knjige prof.dr.sc. Božidara Petrača: AGRARNA EKONOMIKA, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2002.

Autori: K. Zmaić

Autor knjige AGRARNA EKONOMIKA izvanredni je profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof.dr.sc. Božidar Petrač. Knjiga ima 265 stranica. Ovo je prva knjiga iz područja agrarne ekonomike koja je izdana u Republici Hrvatskoj. U ovaj udžbenik autor je ugradio rezultate svog istraživačkoga...