Volume 8, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2002. » Volume 8, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 8, No. 1

REAKCIJA KUKURUZA (Zea mays L.) NA STRES I GNOJIDBU KALIJEM NA TLU S FIKSACIJOM KALIJA

Autori: V. Kovačević, I. Brkić, D. Šimić, B. Šimić

Fiksacija kalija i višak magnezija glavni su razlozi za pojavu simptoma nedostatka kalija u kukuruzu, osobito samooplodnim linijama, kada se uzgajaju na dreniranom hipoglejnom tlu istočne Hrvatske. U proljeće 1990. postavljen je gnojidbeni pokus u kome su primijenjene rastuće količine...

Ključne riječi: kukuruz, hranidbeni stres, kalij, magnezij, kalcij, gnojidba kalijem

KADMIJ I OLOVO U HIBRIDIMA KUKURUZA UZGAJANIM NA KISELOM TLU ISTOČNE HRVATSKE

Autori: V. Kovačević, I. Kadar, J. Koncz, I. Brkić, Đ. Banaj

Dvadeset hibrida kukuruza uzgajano je tijekom dvije vegetacije (2000. i 2001.) u poljskim uvjetima u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije u istočnoj Hrvatskoj. Poljski pokus je postavljen u četiri ponavljanja. List ispod klipa početkom svilanja (druga dekada srpnja) je uzet sa svake...

Ključne riječi: kiselo tlo, kadmij, hibridi kukuruza, olovo, prinos, Hrvatska

REAKCIJA HIBRIDA KUKURUZA NA DVA TIPA TLA SLATINSKE PODRAVINE

Autori: Manda Antunović, Gordana Bukvić, Mirta Rastija

Deset hibrida kukuruza uzgajano je na dva tipa tla (aluvijalno tlo i pseudoglej) slatinske Podravine tijekom dvije godine (1998. i 1999.). Poljski pokusi sijani su pneumatskom sijaćicom u četiri ponavljanja (veličina eksperimentalne parcele 14 m2). Planirani sklop ovisio je o hibridu i iznosio...

Ključne riječi: hibridi kukuruza, fosfor, kalij, pseudoglej, aluvijalno tlo, prinos

ZNAČENJE IZBORA TESTERA KOD PROCJENE STABILNOSTI PRINOSA ZRNA HIBRIDA KUKURUZA

Autori: Z. Zdunić, D. Šimić, I. Brkić, A. Jambrović, Renata Zdunić, Tatjana Ledenčan

Procjena stabilnosti i adaptabilnosti istraživanih svojstava sastavni je dio većine oplemenjivačkih programa. Obično se provodi na hibridima, a manje na roditeljskim komponentama. Ovaj rad se bavi procjenom stabilnosti i adaptabilnosti prinosa zrna kod linija i testera u njihovom F1 potomstvu...

Ključne riječi: kukuruz, linije, testeri, prinos zrna, stabilnost, adaptabilnost

UTJECAJ pH TLA NA USVAJANJE P i Ca U NADZEMNOM DIJELU LUCERNE (Medicago sativa L.)

Autori: Gordana Bukvić, M. Stjepanović , Manda Antunović

Lucerna (Medicago sativa L.) je uzgajana na dvije lokacije – Osijek (Eutrični kambisol s pH u 1n KCl= 5,4) i Petrijevci (Lesivirani pseudoglej s pH u 1n KCl= 4,3) na području istočne Hrvatske tijekom dvije godine. Poljski pokus postavljen je po randomiziranom blok sustavu u četiri...

Ključne riječi: lucerna, prinos, kalcij, fosfor

MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA OPLEMENJIVANJA KVALITETE LUCERNE

Autori: S. Popović, Sonja Grljušić, Marijana Tucak, T. Čupić, Gordana Bukvić

Rad predstavlja pokušaj utvrđivanja postojeće razine znanja, postupaka i ostvarenih rezultata te definiranja smjernica i potreba u oplemenjivanju kvalitete lucerne. Kako je lucerna najzastupljenije bjelančevinasto voluminozno krmivo na obradivim površinama, tako je značaj analize stanja...

Ključne riječi: lucerna, kvaliteta, oplemenjivanje

UTJECAJ RAZLIČITIH IZVORA VODE ZA NAVODNJAVANJE NA PRINOS PAPRIKE (Capsicum annuum L.) U UVJETIMA STAKLENIČKE PROIZVODNJE

Autori: Jasna Šoštarić, Nada Parađiković, S. Madjar, D. Horvat

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih izvora vode za navodnjavanje na prinose hibrida paprike Cecil F1 i Bianca F1 u ranom stakleničkom uzgoju u razdoblju 1998. do 2000. godine u kontroliranim uvjetima u staklenicima «D.G.-PROMET» Magadenovac. Korištena su dva izvora vode...

Ključne riječi: izvor vode, navodnjavanje, paprika, staklenik

RAZVOJ I KORELACIJSKA POVEZANOST LIPICANSKE ŽDREBADI PO LINIJAMA

Autori: T. Rastija, Mirjana Baban, Z. Antunović, I. Mandić, I. Čurik

Istraživanja su provedena na 114 ždrebadi lipicanske pasmine u ergeli Đakovo. Izvršena mjerenja stočnom vrpcom nakon poroda i nakon odbića (u dobi od 6 mj.) odnose se na visinu grebena, opseg prsa i opseg cjevanice po linijama očeva. Zastupljenost ždrebadi po linijama dosta varira, tako da...

Ključne riječi: lipicanska ždrebad, razvoj, linije, korelacije

POVEZANOST NEKIH TJELESNIH MJERA LIPICANSKIH PASTUHA PO LINIJAMA U ERGELI ĐAKOVO

Autori: T. Rastija, Z. Antunović, Mirjana Baban, I. Mandić, A. Vitković

Tjelesne mjere lipicanskih linija pastuha i njihova korelacijska povezanost obrađena je u ergeli Đakovo. Mjerenja su izvedena Lydtinovim štapom i stočnom vrpcom i to visina grebena, opseg prsa i opseg cjevanice na ukupno 75 grla. Najmanji broj pastuha (4) bio je linije Neapolitano, a najveći...

Ključne riječi: lipicanska pasmina, pastusi, tjelesne mjere, korelacija

OPĆA PČELARSKA SITUACIJA U TURSKOJ

Autori: R. Sirali

U ovom radu istražuje se opća struktura, potencijali i neke važne značajke turskog pčelarstva. Prikazani su broj i tipovi košnica, važne pčelarske regije, pčelarski proizvodi, pasmine pčela, selidbeno pčelarstvo, tehnika hranjenja, medonosno bilje, bolesti i nametnici pčela, glavni...

Ključne riječi: pčelarstvo, pčelinji proizvodi, Turska

TAKSONOMIJA FUSARIUM VRSTA IZOLIRANIH S KULTIVIRANOG BILJA, KOROVA I NJIHOVA PATOGENOST ZA PŠENICU

Autori: Jasenka Ćosić

Fusarium vrste široko su rasprostranjene i uzročnici su bolesti velikog broja kultiviranog bilja u svim značajnijim agroklimatskim područjima svijeta. Tijekom četverogodišnjih istraživanja (1996.-1999.) s pšenice, ječma, kukuruza i soje, te deset korovnih vrsta prikupljenih s deset...

Ključne riječi: Fusarium spp., kultivirano bilje, korovno bilje, patogenost