Volume 7, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2001. » Volume 7, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 7, No. 2

PREVLADAVANJE PROBLEMA NEDOSTAJUĆIH VRIJEDNOSTI U OPLEMENJIVAČKIM POKUSIMA

Autori: D. Šimić, A. Jambrović, I. Brkić

Nedostajuće vrijednosti često se pojavljuju u oplemenjivačkim pokusima. Moguće ih je sustavno popuniti, što je pogotovo značajno kada nije moguće procijeniti vrijednost jednoga ili više članova u pokusu niti u jednoj repeticiji - slučaj nedostajućeg pokusnog člana. Cilj ovoga rada je da...

Ključne riječi: nedostajuće vrijednosti, metode, kukuruz, hibridi, prinos zrna

GENETSKI NAPREDAK U KVANTITATIVNIM SVOJSTVIMA URODA I KAKVOĆE ZRNA OS-LINIJA SOJE I. GRUPE ZRIOBE

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, T. Duvnjak, Rezica Sudar

Cilj ovog ispitivanja bio je procijeniti genetski napredak u urodu i kakvoći zrna soje analizom vrijednosti 29 novih domaćih linija soje u usporedbi sa 4 standardna kultivara u okviru I. grupe zriobe. Pokusi su provedeni na pokusnom polju Instituta u razdoblju od 1998. do 2000. godine. Fenotipska...

Ključne riječi: soja, urod zrna, kakvoća zrna, varijabilnost, heritabilnost , genetska dobit

SJETVA PŠENICE INTEGRIRANIM AGREGATOM NA OBITELJSKOM GOSPODARSTVU

Autori: R. Zimmer, Zlata Milaković

Uporaba integriranih agregata Kombisem RAU (Njemačka) i Pan Agra (Slovenija) pri sjetvi ozime pšenice iza soje, odnosno kukuruza provedeno je u 2001. godini na jednom obiteljskom gospodarstvu u neposrednoj okolici D. Miholjca. Istraživanje je provedeno na slabo humusnom (1,07%) i jako kiselom...

Ključne riječi: integrirani agregati, pšenica, prinos, razgradnja celuloze, obiteljsko gospodarstvo

ORGANIZACIJA I RENTABILNOST UZGOJA KRUMPIRA U SLAVONIJI

Autori: J. Kanisek. M. Jurišić, P. Bešlić

Između 1997. i 1999. godine površine pod povrćem u Hrvatskoj smanjene su za 8,2%, a krumpira 17,3% u odnosu na prijeratno razdoblje. Na području Slavonije i Baranje proizvodi se 16,8% domaće proizvodnje krumpira. Ukupni troškovi proizvodnje merkantilnog krumpira na gospodarstvu vukovarske...

Ključne riječi: krumpir, organizacija, dobit, rentabilnost

USPOREDBA PARAMETARA MLIJEKA S NOVIM PRAVILNIKOM O KAKVOĆI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

Autori: P. Mijić, I. Knežević, D. Rimac, M. Domaćinović, D. Kralik, Mirjana Baban, D. Bagarić

Zdravstvena kakvoća mlijeka i fizikalno-kemijski parametri postali su vrlo bitni elementi u valorizaciji i klasifikaciji mlijeka u zemljama EU. Zbog tržišnih prilika i plasmana mliječnih proizvod, i Republika Hrvatska je od 1. siječnja 2001. godine donijela novi Pravilnik o kakvoći svježeg...

Ključne riječi: kakvoća mlijeka, somatske stanice, fizikalno-kemijski parametri, korelacije

REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE – UGROŽENE PASMINE

Autori: Đ. Senčić, Z. Antunović, Z. Andabaka

Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina, nastala planskim križanjem pasmina: mangulice, berkšira i polandkine krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Spada u skupinu masno-mesnatih pasmina. Zbog malog broja životinja (153 krmače, 45 nazimica i 15 nerastova – prema izvješću HSSC...

Ključne riječi: crna slavonska svinja, ugrožena pasmina, reproduktivna svojstva

ANALIZA POTICAJA U HRVATSKOM PČELARSTVU

Autori: Z. Puškadija, I. Štefanić, N. Kezić, Z. Grgić

Pčelarstvo je za razliku od drugih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj sve do sredine 90-ih bilo izostavljeno iz sustava poticanja proizvodnje. U vrijeme uvođenja poticaja tržište je meda slabo funkcioniralo, dok tržišta drugih pčelinjih proizvoda gotovo nije ni bilo. Nakon...

Ključne riječi: pčele, poticaji, pčelarstvo, pčelinji proizvodi

KEMIJSKO I MEHANIČKO SUZBIJANJE KRUMPIROVE ZLATICE (Leptinotarsa decemlineata Say) NA KRUMPIRU, PODRUČJA ĐAKOVA

Autori: K. Rack, Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež

Poljski pokusi provedeni na području Đakova u 1999. i 2000. godini imali su za cilj istražiti učinkovitost suzbijanja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say) mehaničkim i kemijskim mjerama. Pokusi su postavljeni po slučajnom blok sustavu s pet tretmana, u četiri ponavljanja, na...

Ključne riječi: krumpir, krumpirova zlatica, kemijsko suzbijanje, mehaničko suzbijanje