Volume 7, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2001. » Volume 7, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 7, No. 1

FUSARIUM VRSTE S RAZLIČITIH DOMAĆINA I NJIHOVA PATOGENOST ZA KLIJANCE PŠENICE

Autori: Jasenka Ćosić, Draženka Jurković

Tijekom četiri godine (1996.-1999.) na devet lokaliteta u istočnoj Hrvatskoj sakupljen je biljni materijal radi izolacije Fusarium spp.: korovne biljke iz porodice Malvaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Poaceae, Urticaceae i Lamiaceae, zrna pšenice, ječma, kukuruza i...

Ključne riječi: Fusarium vrste, različiti domaćini, pšenica, patogenost

PLEIOTROPNI UČINAK Rht3 GENA ZA PATULJASTU STABLJIKU NA NEKA SVOJSTVA PŠENICE (Tr. aestivum L. em Thell)

Autori: M. Jošt, Vesna Samobor, S. Srečec

Tijekom 17 godina uzastopnog odabiranja heterozigotne polupatuljaste biljke iz kri`anja 'Tom Thumb x Bankuty 1201', stvorene su čiste izogene linije, koje su se me|usobno razlikovale samo u zastupljenosti poludominantnog gena za patuljastu slamu (Rht3). U Kri`evcima, tijekom dvogodišnjih...

Ključne riječi: pšenica - Triticum aestivum, patuljasti habitus, Rht3 gen, pleiotropni učinak, komponente uroda, urod zrna, bjelančevine zrna, amilogram

KUKURUZNI MOLJAC (OSTRINIA NUBILALIS HÜBNER) – PREGLED REZULTATA IZ HRVATSKE

Autori: Marija Ivezić, Emilija Raspudić

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis HĂĽbner) jedan je od najvažnijih štetnika kukuruza u Hrvatskoj. U zadnjem desetljeću proizvodnja kukuruza bila je na preko 400 000 ha u istočnoj Hrvatskoj. Premda je kukuruzni moljac štetnik koji je prisutan svake godine, i to u ne tako malom intenzitetu...

Ključne riječi: Kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis Hübner, pregled rezultata, intenzitet napada, tolerantnost, suzbijanje, GMO hibridi

STABILNOST I ADAPTABILNOST NEKOLIKO OS-KULTIVARA SOJE U URODU ZRNA

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić

Glavni cilj ovog ispitivanja bio je procjena visine i stabilnosti uroda zrna te adaptabilnosti nekoliko domaćih kultivara soje. Pokusi su provedeni na pokusnom polju Poljoprivrednog instituta Osijek kroz pet godina (od 1996.-2000.), a obuhvaćali su 14 kultivara soje: Kaja, Una, Iva, Ilova, Lika...

Ključne riječi: soja, kultivar, urod zrna, stabilnost, adaptabilnost, korelacija

EKONOMSKI REZULTATI PROIZVODNJE PŠENICE PRI RAZLIČITIM NAČINIMA OBRADE TLA

Autori: J. Kanisek, I. Žugec, M. Jurišić

Potrošnja pšenice u svijetu raste, a njezini uvoznici su i neke europske zemlje. Postojeća cijena koštanja zrna pšenice otežavat će proizvođačima iz Republike Hrvatske prodaju na međunarodnom tržištu. U radu su prikazani uvjeti i rezultati četverogodišnjih organizacijsko - ekonomskih...

Ključne riječi: pšenica, organizacija, ekonomika, energija

MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE

Autori: Gordana Kralik, Z. Škrtić, Marica Galonja, S. Ivanković

Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadr`aja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog...

Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

MODELI PROCJENE MAKSIMUMA RASTA KOD PROVENIJENCIJA TOVNIH PILIĆA

Autori: Gordana Kralik, R. Scitovski, G. Kušec

Cilj rada bio je istražiti matematički model koji daje najbolje rezultate prilikom procjene biološkog maksimuma rasta pilića u tovu. Upotrebljeni su: opća eksponencijalna funkcija, Von Bertalanffy model, logistička funkcija i generalizirana logistička funkcija. U istraživanju specifičnosti...

Ključne riječi: model rasta, pilići, biološki maksimum, procjena

KAKVOĆA POLOVICA SVINJA RAZLIČITIH GENOTIPOVA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

Autori: A. Petričević, Gordana Kralik, Draženka Gutzmirtl, G. Kušec

U okviru projekta pod naslovom "Optimalni modeli svinjogojstva u obiteljskim gospodarstvima istoče Hrvatske" provode se istraživanja u više obiteljskih gospodarstava iz tri županije. Uz evidentiranje postojećeg stanja, pristupilo se istraživanju mogućnosti poboljšavanja reproduktivnih...

Ključne riječi: genotip svinje, kakvoća svinjskih polovica, obiteljsko gospodarstvo

UTJECAJ HRANIDBE NA KAKVOĆU SVINJSKIH POLOVICA U OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

Autori: A. Petričević, Gordana Kralik, Draženka Gutzmirtl, T. Crnjac, V. Margeta

U istraživanjima je uzeto ukupno 30 klaonički obrađenih polovica porijeklom od svinja Hypor ABCD - euribrida. Svinje su podjeljene u dvije skupine (A i B), po 15 u svakoj (po 8 ženskih i 7 muških). Skupina A tovljena je u vrlo dobrim ambijentalnim uvjetima i hranjena kvalitetnom smjesom na...

Ključne riječi: tov svinja, kakvoća svinjskih polovica, obiteljska gospodarstva

UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA ŽDRIJEBLJENJA NA RAZVOJ NEKIH MJERA LIPICANSKE ŽDREBADI U ERGELI ĐAKOVO

Autori: T.Rastija, Z. Antunović, Draženka Gutzmirtl, I. Bogut, I. Mandić

Cilj ovih istraživanja bio je utvrđivanje utjecaja godišnjeg doba ždrijebljenja na porodnu veličinu, kao i na razvoj lipicanske ždrebadi u fazi sisanja. Kod kobila je svojstveno da se uglavnom ždrijebe u proljetnim mjesecima, no ipak manji broj se ždrijebi i u ljetnim, odnosno jesenskim...

Ključne riječi: godišnje doba ždrijebljenja, lipicanska ždrebad, razvitak, tjelesne mjere

TRŽENOST MLIJEKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: B. Petrač, K. Zmaić, Z. Tolušić, Jadranka Deže

Razvitak proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj određen je specifičnošću proizvodnje, mjerama agrarne politike, kao i tržišnim činiteljima. Na veliki broj tržišnih činitelja sami proizvođači ne mogu izravno utjecati, već se njihovom djelovanju moraju prilagođavati. Proizvodnja mlijeka je u...

Ključne riječi: obiteljska gospodarstva, razvitak proizvodnje mlijeka, tržišni činitelji

RASPODJELA OPĆIH TROŠKOVA I ODLUČIVANJE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Autori: M. Karić, Ljubica Ranogajec

U radu je predstavljeno istraživanje promjena koje su se dogodile unutar računovodstvenog sustava poljoprivrednih organizacija u tranzicijskome razdoblju. Analizirane su promjene u strukturi i računovodstvenom informacijskome sustavu, koje su posljedica procesa privatizacije. Uvođenje...

Ključne riječi: računovodstvene informacije, opći troškovi, izračun troškova, centri odgovornosti, odlučivanje, planiranje, kontrola, poslovni rezultat