Volume 5, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1999. » Volume 5, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 5, No. 2

REAKCIJA SJEMENSKE ŠEĆERNE REPE NA GNOJIDBU I UVJETE PROIZVODNJE

Autori: Manda Antunović, D. Rastija, Mirta Marketić

Važan čimbenik prinosa i kvalitete korijena šećerne repe je i kvaliteta korištenog sjemena. Tijekom dvije vegetacijske sezone na području Gradine analiziran je utjecaj uvjeta proizvodnje i gnojidbe na prinos i kvalitetu sjemena šećerne repe. Rezultati istraživanja pokazali su da prinos i...

Ključne riječi: šećerna repa, sjeme, prinos, kvaliteta, temperatura, padaline, dušik, bor

ISPITIVANJE RADNOG POTENCIJALA RATARSKIH PRSKALICA

Autori: Đ. Banaj, V. Duvnjak

Istraživanje eksploatacijskog potencijala provedeno je ispitivanjem 180 traktorskih prskalica različite opremljenosti u uvjetima eksploatacije. Usprkos visokom eksploatacijskom potencijalu prskalica, aplikacija pesticida ne provodi se valjano. Razlozi nedovoljne kakvoće prskanja su sniženi...

Ključne riječi: ratarske prskalice, radni potencijal, pumpa, mlaznice, poprečna raspodjela

UTJECAJ OPLEMENJIVANJA NA NEKA SVOJSTVA BILJKE PŠENICE

Autori: D. Novoselović, G. Drezner, A. Lalić

Ispitivana je deset sorti ozime pšenice (U-1, San Pastore, Bezostaja-1, Libellula, Zlatna Dolina, Sivka, Sana, Žitarka, Marija i Demetra) priznatih između 1936. i 1991. godine u Hrvatskoj, s ciljem utvrđivanja promjena u analiziranim svojstvima (visina vlati do baze klasa (cm), urod zrna po...

Ključne riječi: pšenica, oplemenjivanje, svojstvo, selekcijski kriterij

PRONALAŽENJE NOSITELJA GENA ZA OTPORNOST PREMA PEPELNICI PŠENICE (Eryslphe graminis D.C. f.sp. trltici Marchal)

Autori: Vesna Samobor, M. Jošt

Tijekom dvije vegetacijske sezone (1996./97. i 1997./98.), na lokaciji Križevci, u uvjetima prirodne i umjetne infekcije, ispitivana je 57 sorata/linija ozime pšenice. Ispitivane pšenice podrijetlom su iz Argentine (6), Hrvatske (5), Njemačke (2), Novog Zelanda (32), Rumunjske (7), SAD-a (5)...

Ključne riječi: pšenica, pepelnica, Pm geni, kombinacijsko oplemenjivanje

UTJECAJ SPOLA NA FENOTIPSKO OČITOVANJE MESNATOSTI ŠVEDSKOG LANDRASA

Autori: Đ. Senčić, Marija Uremović, T. Šperanda, Marcela Šperanda, B. Antunović, Z. Antunović, V. Margeta

Svrha ovoga rada bila je ukazati na konformaciju i kompoziciju svinjskih polovica, tj. očitovanje mesnatosti švedskog landrasa po spolovima. Disekcija svinjskih polovica obavljena je prema metodi WENIGERA i sur. (1963.). Glava, rep i nožice nisu disecirani, a činili su manje vrijedne dijelove...

Ključne riječi: konformacija i kompozicija polovica, švedski landras, spol, mesnatost

GENETSKA VARIJABILNOST KULTIVARA LUCERNE DOBIVENA VIŠEGODIŠNJIM IZBOROM

Autori: M. Stjepanović, S. Popović, Sanja Grljušić, T. Čupić, Gordana Bukvić, Marijana Tucak

Oplemenjivanjem luceme na Poljoprivrednom institutu u Osijeku želimo stvoriti kultivare za intenzivno korištenje tijekom 4-5 godina, većeg sadržaj bjelančevina u suhoj tvari, tolerantnih na najvažnije bolesti, te niži pH tla. Dugogodišnjim kontinuiranim radom na oplemenjivanju luceme...

Ključne riječi: lucerna, genotip, prinos, zelena masa, suha tvar, protein, sjeme

KONCENTRACIJA HRANIVA U KUPUSNJAČAMA I NJIHOVO IZNOŠENJE

Autori: Z. Lončarić, Tihana Teklić, Baženka Bertić, D. Jug, lrena Vidović

S proizvodnih površina na kiselim tlima u okolici Donjeg Miholjca uzeti su uzorci biljnog materijala ranih kupusnjača s ciljem utvrđivanja koncentracije i iznošenja hraniva nadzemnom masom. U uzorcima (4 ponavljanja) bilo je po 5 zrelih biljaka ranih hibrida kupusa Parel F1 i Resistor F1, kelja...

Ključne riječi: kupus, kelj, cvjetača, koncentracija hraniva, iznošenje hraniva

UTJECAJ SKLOPA NA PRINOS TE DINAMIKE PRINOSA I TRŽIŠNE CIJENE NA DOBIT U UZGOJU PAPRIKE U VISOKIM TUNELIMA

Autori: Z. Lončarić, Tihana Teklić, Ružica Lončarić, Irena Vidović, D. Jug

Tijekom 1998. godine u Rakitovici (Donji Miholjac) proveden je pokus s ciljem utvrđivanja utjecaja sklopa na prinos paprike sorte Blondy F1 u uzgoju u visokim tunelima. Pokus je postavljen na kalciziranom tlu, uz gnojidbu 30 tiha stajskog gnoja, 750 kglha kompleksnog gnojiva 5:20:30 S i 250 kg/ha...

Ključne riječi: paprika, visoki tunel, sklop, prinos, dobit

USPJEŠNOST PROIZVODNJE POVRĆA NA PODRUČJU DONJEG MIHOLJCA U 1998. GODINI

Autori: Ružica Lončarić, Snježana Tolić, Ljubica Ranogajec

U poljodjelskoj proizvodnji obiteljskih gospodarstava na području Donjeg Miholjca sve je veća tržišno namjenska proizvodnja povrća. Cilj ovog rada bio je putem analize troškova, financijskog rezultata te niza ekonomskih pokazatelja utvrditi uspješnost te proizvodnje. Anketnim ispitivanjem...

Ključne riječi: povrćarstvo, obiteljska gospodarstva, ekonomičnost

MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA INSTANT ĆAJEVA

Autori: Zlata Milaković, Suzana Brkić, P. Karavidović

U radu je ispitivana mikrobiološka kakvoća 19 vrsta instant čajeva pribavljenih iz osječkih trgovina, a proizvedenih u Republici Hrvatskoj. Mikrobiološkim analizama obuhvaćeno je određiv anje sljedećih grupa mikroorganizama: aerobne mezofilne bakterije, aerobne sporogene bakterije...

Ključne riječi: instant čajevi, mezofilne bakterije, sporogene bakterije, plijesni, Enterobacteriaceae

RAZVOJ I STRATEGIJA KONJOGOJSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA SLAVONIJU I UZGOJ LIPICANCA

Autori: T. Rastija, Mirjana Baban, I. Mandić, Ž. Bukvić

Konjogojstvo je u Republici Hrvatskoj i u području istočne Hrvatske u zadnjim desetljećima suočeno sa stalnim opadanjem broja konja. Smanjenje broja konja u novije vrijeme uvjetuje i starosna struktura sela, tj. propadanje sela, kao i nekontrolirani izvoz konja na zapadno europsko tržište...

Ključne riječi: konjogojstvo, uzgoj, lipicanac, ergela, udruga