Volume 5, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1999. » Volume 5, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 5, No. 1

GENETSKE I FENOTIPSKE KORELACIJE NEKIH MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA POPULACIJE LIPICANSKIH KONJA

Autori: Mirjana Baban, T. Rastija, P. Caput, I. Knežević, N. Stipić

Poznavanje povezanosti pojedinih proizvddnih svojstava ima veliki značaj u uzgojnoselekcijskom radu. Za procjenu genetskih i fenotipskih korelacija nekih morfoloških svojstava populacije lipicanskih konja korištena je metoda maksimalne vjerojatnosti (ML). Od morfoloških svojstava uzete su u...

FUSARIUM VRSTE UTVRĐENE NA KORIJENU I VLATI PŠENICE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, G. Drezner

Na području istočne Hrvatske svake se godine kao uzročnici truleži korijena i vlati ozime pšenice razvijaju različte gljive iz roda Fusarium. Dvogodišnjim istraživanjima uzročnika truleži korijena i vlati pšenice, na deset genotipovay utvrđena je dominantna zastupljenost Fusarium...

Ključne riječi: Fusarium spp., pšenica, zaraza korijena i vlati

UTJECAJ GENOTIPA I NORME SJETVE NA UDJEL KRUPNOG, SREDNJE KRUPNOG I SITNOG SJEMENA OZIME PŠENICE

Autori: V. Guberac, J. Martinčić, M. Bed, Sonja Marić

Oplemenjivački rad na ozimoj pšenici, pored osnovnog cilja povećanja rodnosti novih kultivara, ima također zadatak poboljšati kakvoću dobivenog materijala. Važan pokazatelj kakvoće sjemenske pšenice je genetska konstitucija pojedinog kultivara za dobivanje krupnijeg zrna u proizvodnji...

Ključne riječi: ozima pšenica frakcije zrna, krupnoća sjemena udjel frakcija sjemena, otpad, urod, Hrvatska

SUZBIJANJE KUKURUZNOG MOLJCA (Ostrina nubilalis Hübner) NA SILAZNOM KUKURUZU BIOLOŠKIM PREPARATOM BIOBIT XL

Autori: Emilija Raspudić, Marija Ivezić, D. Šamota, Mirjana Brmež, Karolina Vrandečić

Kukuruz je kultura koja se u Hrvatskoj uzgaja na 400.000 ha, a na oko 40% površina uzgaja se u monokulturi (Ivezić & sur., 1.998.). Glavnina je proizvodnje, oko 82%, na obiteljskim gospodarstvima s prosječnim prinosom od 3,74 t/ha. Prinosi na društvenim gospodarstvima nešto su veći te...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, Ostrina nubilalis Hübner, silažni kukuruz, Biobit XL, biološko suzbijanje

TJELESNE MJERE ŽDREBADI HOLSTEIN PASMINE U RAZVOJU

Autori: T. Rastija, J. Ljubešić, M. Sukalić, Mirjana Baban, I. Knežević

Značajniji uzgoj konja holstein pasmine u Republici Hrvatskoj počeo je prije dvadesetak godina osnivanjem ergele te pasmine u Poljoprivrednom institutu Križevci. Holstein kao sportska pasmina konja polako se širi, osim u ergelskom uzgoju, i kod privatnih uzgajača sportskih konja, naročito u...

POTROŠNJA ENERGIJE PRI ORANJU LEMEŠNIM PLUGOM

Autori: E. Štefanek, Đ. Banaj

Pri oranju lemešnim plugom dubina obrade, konstrukcija i opremljenost pluga, režim rada, glatkoća radnih ploha, tlo i pretkultura značajni su činitelji potrošnje energije. Temeljem istraživanja utvrđeno je da se znatno povećava otpor oranju ako plugovi nisu opremljeni crtalima, tj...

Ključne riječi: soil management, plough, energy consumption, specific soil resistance

IKA I ANICA- NOVI KULTIVARI SOJE POUOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK

Autori: Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, Rezica Sudar, T. Duvnjak

Novi kultivari soje (Glycine max (L.) Merrill) Ika i Anica stvoreni su na Poljoprivrednom institutu Osijek. Oplemenjivači su Marija Vratarić i Aleksandra Sudarić. Priznate su od republičkog Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo Zagreb u 1998. godini. Oba kultivara su indeterminiranog tipa...

Ključne riječi: soja, novi kultivar, urod zrna, stabilnost uroda, kakvoća zrna, otpornost na polijeganje, otpornost na bolesti, komponente uroda