Volume 4, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1998. » Volume 4, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 4, No. 2

ZNAČAJ ČOVJEKA U RAZVITKU PODUZETNIŠTVA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Autori: Jadranka Deže, B. Petrač, Ljubica Ranogajec

U cilju analize pretpostavki za razvitak poduzetništva u obiteljskim gospodarstvima provedeno je istraživanje značaja čovjeka u čisto poljoprivrednim i mješovitim gospodarstvima koja predstavljaju vitalnu osnovu za razvitak poljoprivrede. Udio čisto poljoprivrednih gospodarstava je rastao s...

Ključne riječi: obiteljsko gospodarstvo, poduzetništvo, ljudski potencijal

XIPHINEMA SPP. (NEMATODA, DORYLAIMIDA, LONGIDORIDAE) U VINOGRADIMA HRVATSKE

Autori: Marija Ivezić, Emilija Raspudić

U Hrvatskoj se pod vinogradima u 1996. godini nalazilo 58.000 ha, s ukupno 346.000.000 trsova vinove loze i u odnosu na 1987. godinu, došlo je do smanjenja za 17%. Jedan od faktora koji utječu na uspjeh same proizvodnje grožđa i vina je i integrirana zaštita vinove loze od štetočina...

Ključne riječi: fitoparazitne nematode, Xiphinema spp., vinova loza

UTJECAJ RAZMAKA REDOVA NA PRINOS HIBISKUSA (Hibiscus sabdariffa I.) NA PODRUČJU ETIOPIJSKE VISORAVNI

Autori: I. Jurić, I. Žugec, Mira Knežević, M. Josipović

Obavljena su dvogodišnja istraživanja (1989,-90,) na podruqu Horro Alfe/tu (Etiopija) sa hibiskusom (Hibiscus sabdariffa L, carcade, jamaica sorrel), koja su obuhvatila različite razmake sadnje u redu i između redova (70, 100, 130, 160 x 40, 70 i 100 cm), što je odgovaralo sklopovima od 6250...

Ključne riječi: hibiskus, broj biljaka, razmak u redu i međuredni razmak, prinos cvjetnih čaški, prinos sjemena, visina biljke, broj plodova

OPLEMENJIVANJE OZIMOG VIŠEREDNOG JEČMA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK

Autori: A. Lalić, J. Kovačević, D. Novoselović

Primjenjenim konceptom oplemenjivanja na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, križanjem između osječkih kultivara i linija dvorednog ječma i kultivara višerednog ječma, moguće je stvoriti višeredni ječam visokog uroda zrna (Osk.6.s.151/2-94, Osk.6.101/1-94 i Osk.5.s.292/7-93), ujednačenog...

Ključne riječi: oplemenjivanje, ozimi višeredni ječam, ozimi dvoredni ječam, kultivar

VISINA STABLJIKE I DUŽINA KLASA NOVIH KULTIVARA OZIME PŠENICE U SUODNOSU S RAZLIČITOM NORMOM SJETVE

Autori: A. Lalić, J. Kovačević, D. Novoselović

Oplemenjivanjem uz pr1m1enu hibridizacije stvoreni su novi AG kultivari ozime pšenice AG 5.12, Lara, Kruna i Lenta. Na navedenim kultivarima, pored već genetski utvrđenih svojstava, obavljena su i istraživanja o utjecaju različitih normi sjetve - 400, 500, 600, i 700 klijavih zrna / m2 - na...

Ključne riječi: ozima pšenica, kultivari, norma sjetve, visina stabljike, dužina klasa

DIJAGNOZA STATUSA BILJNIH HRANIVA U STAKLENICIMA DP "ORHIDEJA'' MAGADENOVAC

Autori: Nada Parađiković, Blaženka Bertić, V. Vukadinović, Z. Lončarić, Tihana Teklić

U staklenicima DP "Orhideja n Magadenovac prisutni su problemi u proizvodnji ruža i povrćarskih kultura te je bilo potrebno izvršiti detaljnu agrokemijsku analizu tla radi utvrđivanja uzroka i iznalaženja rješenja. U uzorcima su određeni pH, hidrolitička kiselost, AL pristupačni P i K...

Ključne riječi: staklenik, ruže, povrtlarstvo, agrokemijska analiza tla

ODREĐIVANJE STRUKTURE SJETVE UPORABOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA

Autori: Nada Parađiković, Blaženka Bertić, V. Vukadinović, Z. Lončarić, Tihana Teklić

Poslovno odlučivanje bivših društvenih poduzeća u poljoprivredi temelji se na kalkulacijama koje od ukupnog prihoda oduzimaju ukupne troškove proizvodnje. U tom slučaju zbog pogrešaka u alokaciji fiksnih troškova management poduzeća može dobiti krivu sliku o utjecaju pojedinih linija...

Ključne riječi: kalkulacija, troškovi, biljna produkcija, linearno programiranje

UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM I BOROM NA PRINOS I KVALITETU SJEMENA ŠEĆERNE REPE

Autori: Manda Rastija, A. Kristek, D. Rastija

Postoji više činitelja koji utječu na rast i razvoj sjemenske šećerne repe/ a u ovom radu analiziran je utjecaj gnojidbe dušikom i borom na prinos i kvalitetu sjemena. Tijekom 1990,/91. na dva lokaliteta istražene su tri varijante gnojidbe dušikom: kontrola, do 150 kg N/ha {dodanog sredinom...

Ključne riječi: šećerna repa, sjeme, dušik, bor, prinos, kvaliteta, klijavost, jednokličnost

PROCJENA STABILNOSTI URODA I KVALITETE ZRNA BOLJIH LINIJA I KULTIVARA SOJE I. GRUPE ZRIOBE U OSIJEKU

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, T. Duvnjak, Rezica Sudar, A. Mijić

Glavni cilj ovoga ispitivanja bio je procjena visine uroda i kvalitete zrna (sadržaj bjelančevina i ulja u zrnu) te stabilnosti ovih kvantitativnih svojstava kod novih boljih linija soje u usporedbi sa standardnim kultivarima L grupe zriobe. Ispitivanja su provedena u Osijeku (Poljoprivredni...

Ključne riječi: soja, urod zrna, kvaliteta zrna, stabilnost uroda, stabilnost sadržaja bjelančevina„ stabilnost sadržaja ulja, ekovalenca

NAVODNJAVANJE POVRĆA NA PRIVATNOM GOSPODARSTVU ISTOČNE HRVATSKE

Autori: S. Mađar, Jasna Šoštarić, D. Matijević

U ovome radu prikazani su rezultati pokusne povrćarske proizvodnje na malom gospodarstvu u Donjem Miholjcu (Slavonija - istočna Hrvatska). Uzgoj raznog povrća obavijen je kao klasična proizvodnja u polju i zaštićenim prostorima (plastenici), u kontroliranim uvjetima te primjenu navodnjavanja...

Ključne riječi: povrćarska proizvodnja, klimatske prilike, evapotranspiracija, navodnjavanje kišenjem, navodnjavanje kapanjem

NOVE MOGUĆNOSTI U SUZBIJANJU ŠTETNIKA GERBERA liriomyza trifolli Burgess U STAKLENICIMA

Autori: Nada Parađiković

U radu se iznose rezultati dvogodišnjih ispitivanja primjene sljedećih insekticida u nasadu gerbera: Confidor SL 200 primjenjen sistemom za zalijevanje i prskanjem po listu biljke, i Sumi alfa SFL - primjenjen prskanjem po listu. Ispitivanja su pokazala da u obje godine najbolji rezultat u...

NOVE MOGUĆNOSTI U SUZBIJANJU ŠTETNIKA GERBERA liriomyza trifolli Burgess U STAKLENICIMA

Autori: Nada Parađiković

U radu se iznose rezultati dvogodišnjih ispitivanja primjene sljedećih insekticida u nasadu gerbera: Confidor SL 200 primjenjen sistemom za zalijevanje i prskanjem po listu biljke, i Sumi alfa SFL - primjenjen prskanjem po listu. Ispitivanja su pokazala da u obje godine najbolji rezultat u...

EFIKASNOST RAZLIČITIH PREPARATA U BORBI PROTIV KALIFORNIJSKOG TRIPSA (Frankliniella occidentalis Pergande) U STAKLENICIMA "ORHIDEJA" MAGADENOVAC

Autori: Emilija Raspudić, Marija Ivezić, Nada Parađiković

Kalifornijski trips, Frankliniella occidentalis (Pergande}, štetnik je koji se u Europi pojavio 1983. godine. U Staklenicima "Orhideja" Magadenovac utvrđen je nekoliko godina kasnije (1990.J. Kako je to štetnik koji napada preko 200 biljnih vrsta, od kulturnog do korovnog bilja, borba protiv...

Ključne riječi: kalifornijski trips, Frankliniella occidentalis (Pergande), suzbijanje insekticidima

METCALFA PRUINOSA SAV.- NOVI ŠTETNIK U FAUNI HRVATSKE

Autori: Đ. Pribetić, Vesna Kovačević

Metcalfa pruinosa. Say. je štetnik porijeklom iz Sjeverne Amerike, čije brzo širenje predstavlja opasnost za veliki broj biljnih vrsta na kojima je zamljećen. Mogućnost suzbijanja ovog štetnika nazire se u biološkoj zaštiti pomoću njegovog prirodnog neprijatelja Neodrynus typhlocybae.

Ključne riječi: Metcalfa pruinosa, prirodni neprijatelj, Neodrynus typhlocybae