Volume 3, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1997. » Volume 3, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 3, No. 2

UTJECAJ NEKIH AGROEKOLOŠKIH ČIMBENIKA NA PRINOS I KAKVOĆU LUCERNE

Autori: Gordana Bukvić, M Stjepanović, S. Popović, Sanja Grljušić, Z. Lončarić

Istraživanja su provedena na lokaciji Osijek tijekom dvije godine. Poljski pokus postavljen je 1994. godine po randomiziranom blok sustavu u četiri ponavljanja. Iz gen kolekcije Poljoprivrednog instituta u Osijeku odabrana su dva potpuno nova genotipa lucerne. Lucerna je košena u stadiju pupanja...

Ključne riječi: lucerna, prinos, udio stabljike, udio lista, koncentracija dušika, prinos bjelančevina

NEMATODE KAO POKAZATELJI STANJA AGROEKOSUSTAVA

Autori: Marija lvezić, Emilija Raspudić, Mirjana Mlinarević

Zajednice nematoda smatraju se izuzetno pogodnima za praćenje kvalitete ekosustava tla. Moguće ih je svrstati po različitim kriterijima: trofička grupa, c-p skala, period reprodukcije i dr . Uzorkovanje je izvršeno u svibnju i lipnju 1997. godine. Uzorci tla uzeti su u dva navrata, na...

Ključne riječi: zajednica nematoda, agroekosustav, maturity indeks, bioindikatori

UTJECAJ ROKA SJETVE I BROJA BILJAKA NA GRAH (Phaseolus vulgaris L.) U SUPTROPSKIM UVJETIMA ETIOPIJE

Autori: M Josipović, I Žugec, I Jurić

Postavljeni su dvogodišnji pokusi s grahom (Phaseolus vulgaris L.) - grmolika sorta, Mexican 142. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih rokova sjetve (20. i 27. lipanj, 4., 11. i 18. srpanj) i različitog broja biljaka po jedinici površine (20, 40 i 60 biljaka/m2) u suptropskim...

Ključne riječi: phaseolus vulgaris L., rokovi sjetve, suptropski uvjeti, Etiopija

GOSPODARSKE VRIJEDNOSTI SORATA ŠEĆERNE REPE U ISPITIVANJIMA NA PODRUČJU SLAVONIJE

Autori: A.Kristek, I. Liović, Z. Magud

Radi dobivanja pouzdanih spoznaja o biološkim i proizvodnim vrijednostima hibrida šećerne repe te njihovoj reakciji na agroekološke uvjete na tri lokaliteta (Osijek, Đakovo, Magadenovac) postavili smo pokus. U ispitivanju je bilo uvršteno 17 hibrida koji zauzimaju u proizvodnji, na našem...

Ključne riječi: šećerna repa, hibridi, prinos, kvaliteta korijena

OPLEMENJIVANJA JEČMA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U OSIJEKU ZA POTREBE SLADARSTVA I STOČARSTVA

Autori: A.Lalić , J. Kovačević

Na temelju dvogodišnjih ispitivanja (1995. i 1996. godina) na Poljoprivrednom institutu u Osijeku visokim urodom zrna i visokom hektolitarskom masom zrna izdvojile su se linije Osk.5.s.287/8-93 i Osk.7.226/4-93, selekcionirane 1993. godine. Uočavamo da su nove linije Osk.5.s.287/8-93...

Ključne riječi: ozimi dvoredni ječam, ozimi višeredni ječam, jari dvoredni ječam, kultivar, urod zrna, kakvoća slada

RAZLIKE U URODU ZRNA I NJEGOVIM KOMPONENTAMA U OZIMOJ PŠENICI

Autori: D. Novoselović, G. Drezner

S ciljem ispitivanja razlika u urodu zrna i njegovim komponentama postavljen je dvogodišnji pokus (1995./96. i 1996./97. godina) po slučajnom bloknom rasporedu u dva ponavljanja na smeđem tipu tla pokusnog polja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku sa slijedećim sortama: Žitarka...

Ključne riječi: ozima pšenica, urod zrna, komponente uroda, sorta

POVEZANOST NEKIH POKAZATELJA KAKVOĆE POLOVICA U SVINJA PASMINA VELIKI JORKŠIR I ŠVEDSKI LANDRAS

Autori: Đ. Senčić, Gordana Kralik, Z. Antunović

Za uzgojno-selekcijski rad veliko značenje ima povezanost između udjela tkiva u polovicama i dijelovima polovica. Općenito je potrebno više znanja u pogledu međusobnog odnosa pokazatelja klaoničke kakvoće kod različitih genotipova svinja, pri različitim tjelesnim masama, da bi se odredila...

Ključne riječi: korelacija, regresija, svinjske polovice, veliki jorkšir, švedski landras

UTJECAJ REDUCIRANE OBRADE TLA NA FERALSOLU RODIČNOM NA PRINOS KUKURUZA (Zea mays L.) U PODRUČJU HORRO ALLELTU, ETIOPIJA

Autori: I. Žugec, l Jurić, M. Josipović, Mira Knežević, B. Stipešević, V. Duvnjak

Suptropsko područje Horro Alleltu, Nekemte, provincija Wollega, Etiopija, s preovadavajućim · tlom tipa feralsol rodični, vrlo dobrog mehaničkog sastava, povoljne interne i eksterne ocjeditosti, velikih količina oborina i povoljnih temperatura, omogućuje primjenu ne samo standardne...

Ključne riječi: kukuruz, obrada tla, oranje, tanjuranje, rahljenje, izostavljena obrada, gnojidba

POJAVA NAJZNAČAJNIJIH BOLESTI PŠENICE U 1997. GODINI

Autori: Jasenka Ćosić

U sortnom mikropokusu pšenice Poljoprivrednog instituta u Osijeku tijekom vegetacijske godine 1997. praćena je i ocjenjena jačina napada najznačajnijih uzročnika bolesti. Najčešće utvrđeni paraziti pšenice bili su: Septoria tritici Rob. ex Desm. (telemorf Mycosphaerella graminicola...

Ključne riječi: pšenica, uzročnik bolesti, sjeme, Fusarium spp.

SELEKCIJA OZIME PŠENICE (TR. AESTIVUM L.) U RANIM GENERACIJAMA ZAVISNO O KRITERIJIMA IZBORA

Autori: G.Drezner

U proizvodnom sklopu (500 zrna/ m'l, u istoj godini istraživanjima obuhvaćena su potomstva ozime pšenice F 1 -F 4 generacije i roditelji tri kombinacije križanja. Za svaku kombinaciju križanja formirane su F4 populacije, i to: 1) osobnim izborom, izborom na 2) najveći broj klasova/biljci...

Ključne riječi: ozima pšenica, roditelj"i, F1 -F4 generacije, selekcijski kriteriji, varijabilnost, heritabilnost, dobit od selekcije, masa zrna po bilj"ci, komponente uroda zrna, visina vlati, žetveni indeks

PROMJENE U STRUKTURI URODA ZRNA OZIME PŠENICE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1920. - 1990.

Autori: D. Novoselović

Dva su pokusa (pokus 1 i pokus 2) postavljena u četiri ponavljanja na smeđem Jesu na tlu Poljoprivrednog instituta Osijek.17 sorti ozime pšenice uzgajanih u Republici Hrvatskoj od 1910. godine do danas ispitivana je, istovremeno, u različitim gustoćama sjetve (50 i 400 zrna/m2 ) u dvije godine...

Ključne riječi: pšenica, sorta, svojstvo, struktura uroda zrna, urod zrna, genetska dobit