Volume 2, No. 1-2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1996. » Volume 2, No. 1-2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 2, No. 1-2

ČIMBENICI KVALITETE RADA PNEUMATSKIH RASIPAČA

Autori: Đ. Banaj, R. Zimmer, Darija Kuharić

Kakvoća rada rasipača mineralnih gnojiva u velikoj mjeri ovisi o tehničkoj razini njihovih pojedinih sustava. Kod pneumatskih rasipača raspodjela počinje s valjcima za izuzimanje mineralnih gnojiva. Pri radu jednog od pneumatskih rasipača u Republici Hrvatskoj, odstupanje rada jednog valjka...

Ključne riječi: gnojidba, pneumatski rasipač, centrifugalni rasipač, kvaliteta raspodjele

EKSPLOATACIJSKA POUZDANOST I EKONOMSKA OPRAVDANOST REGENERIRANIH TRAKTORSKIH DIJELOVA

Autori: R. Emert, Ž. Bukvtć, D. Brkić, D. Kralik

U radu je istraživana eksploatacijsk.a pouzdanost regeneriranih traktorskih dijelova na uzorcima traktora JD 4440, te troškovi regeneracije odabranih uzoraka i ekonomska opravdanost regeneracije. Utvrđeno je đaje eksploatacijska pouzdanost kroz tri sezone rada ispitivanih traktorskih dijelova...

Ključne riječi: regeneracija, uzorci, traktorski dijelovi, cijena, pouzdanost

UTJECAJ LOKALITETA I GNOJIDBE NA KOMPONENTE PRIRODA SORTE PŠENICE ŽITARKA

Autori: D. Grgić, D. Horvat, Gordana Bukvić, Manda Rastija

U jednogodišnjem istraživanju na lokalitetima u Istri (Poreč) i Slavoniji (Marijanci) sa četiri varijante gnojidbe istraživao je utjecaj agro ekoloških uvjeta lokaliteta i gnojidbe na komponente priroda sorte Žitarka. Varijante gnojidbe obuhvaćale su kontrolu, mineralnu gnojidbu...

Ključne riječi: pšenica, agroekološki uvjeti, lokalitet, gnojidba

ANALIZA PRINOSA MAJČINSKE KOMPONENTE HIBRIDA KUKURUZA OS SK 247 U SJEMENSKOJ PROIZVODNJI

Autori: V Guberac, Dalija Radić, Anica Perković

Istraživanjima koja su obavljena tijekom 1995. godine na selekcijskim poljima Poljoprivrednog instituta u Osijeku utvrđena je ovisnost nekih komponenata prinosa sjemena i samog prinosa po klipu u odnosu na udaljenost majčinske linije (majčinske biljke) od oca kao polinatora. Istraživanja su...

Ključne riječi: kukuruz (Zea mays L.), oprašivanje, linije, udaljenost, klip, komponente prinosa, prinos, sjeme

GUSTOĆA POPULACIJE FITOPARAZITNIH NEMATODA KUKURUZA PRI VIŠIM DOZAMA GNOJIDBE KALIJEM

Autori: Marija Jvezić, D. Šamota, Emilija Raspudić, D. Horvat

Na osnovu trogodišnjih istraživanja nematoda u rizosferi kukuruza s povišenim dozama kalija, nematološkim analizama utvrđeni su predstavnici slijedećih rodova: Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus, Helicotylenchus, Paratylenchus, Pratylenchus, Rotylenchus, Tylenchorynchus, Tylenchus...

Ključne riječi: Pratylenchus tlzornei, fitoparazitne nematode, gnojidba kalijem, kukuruz, Hrvatska

DANJI LEPTIRI BARANJE (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) PRILOG POZNAVANJU LEPTIRA HRVATSKE

Autori: S. Krčmar, E. Merdić, Sanja Vidović

Baranja je geografski izdvojena cjelina istočnohrvatske ravoice, a još je uvijek faunistički neistraženo područje pa i glede leptira. Područje Baranje izabrano je za istraživanja ne samo zbog nedovoljne istraženosti, nego u prvom redu što predstavlja rubno područje Hrvatske, a i zbog...

UTJECAJ GENOTIPA NA KAKVOĆU SVINJSKOG MESA

Autori: Đ. Senčić, Gordana Kralik, A. Petričević

U mesu porijeklom od četiri genotipa svinja (veliki jorkšir, švedski landras, linija 1, linija 3) istraživani su pokazatelji kakvoće (pH1 , pH2, sposobnost vezanja vode, konzistencija, boja), te njihova povezanost. Meso svinja navedenih genotipova imalo je normalnu kakvoću, a fenotipska...

PROCJENA NOVIH LINIJA SOJE I GRUPE ZRIOBE POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK TIJEKOM 1994. I 1995. GODINE

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, Zorica Jurković

U ovom radu prikazani su rezultati procjene vrijednosti 56 novih linija soje I. grupe zriobe Poljoprivrednog instituta Osijek u usporedbi s 3 standardna kultivara I. grupe zriobe (Lika, Drina i Tisa) u razdoblju od 1994. do 1995. godine. Cilj ispitivanja bio je procijeniti vrijednost linija s...

Ključne riječi: procjena, linija soje, kultivar, otpornost na polijeganje, otpornost na glavne bolesti, visina biljke, broj plodnih etaža, masa 1000 zrna, urod zrna, kvaliteta zrna

PODRAVKA 95- NOVI KULTIVAR SOJE POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK

Autori: Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, M. Krizmanić, M. Bilandžić

Novi kultivar soje Podravka 95 stvoren je na Poljoprivrednom institutu Osijek. Oplemenjivači su Madja Vratarić, Miroslav Krizmanić, Aleksandra Sudarić i Marijan Bilandžić. Priznata je od republičkog Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 1995. godine. Kultivar Podravka 95...

Ključne riječi: soja, kultivar Podravka 95, urod zrna, kvalitet zrna, otpornost na polijeganje, otpornost na bolesti

MOGUĆNOSTI INTEGRIRANE ZAŠTITE POVRĆA

Autori: Marija Ivezić, D. Šamota, Draženka Jurković, D. Horvat

Na području IPK Osijek, RJ "Bare", lokalitet Josipovački pašnjak, u 1994. godini postavljen je pokus po potpuno slučajnom planu u tri ponavljanja sa sljedećim povrćarskim kulturama: rajčica, krumpir, mrkva i grah. Pokus je postavljen u dva bloka i to I. -klasična zaštita i II. -integrirana...

Ključne riječi: integrirana zaštita, pesticidi, okopavanje, prognoza, biološki preparati, grah, krumpir, mrkva, rajčica.

KAKVOĆA BRAŠNA OS KULTIVARA PŠENICE

Autori: Zorica Jurković, Rezica Sudar, Daniela Horvat, G. Drezner

Kakvoća brašna ispitana je u 11 kultivara pšenice Poljoprivrednog instituta u Osijeku, uroda 1994. i 1995. godine. U brašnu ispitivanih kultivara određena je količina bjelančevina, količina vlažnog glutena, sedimentacijska vrijednost i broj padanja te reološke osobine tijesta...

Ključne riječi: brašno, kultivar, pšenica, kakvoća, kemijski pokazatelji, reološke osobine

OPLEMENJIVAČKA VRIJEDNOST SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA PODRIJETLOM IZ RAZLIČITIH HETEROTIČNIH SKUPINA

Autori: I. Brkić

Iz F1 generacije križanaca vlastitih elitnih samooplodnih linija podrijetlom iz genetski divergentnih heterotičnih sknpina, ili oplemenjivačkih populacija za prinos i visinu klipa proučene su opće (OKS) i specifične kombinacijske sposobnosti (SKS), nasljedna variranja na fenotipskoji na...

OPLEMENJIVAČKA VRIJEDNOST SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA PODRIJETLOM IZ RAZLIČITIH HETEROTIČNIH SKUPINA

Autori: I. Brkić

Iz F1 generacije križanaca vlastitih elitnih samooplodnih linija podrijetlom iz genetski divergentnih heterotičnih sknpina, ili oplemenjivačkih populacija za prinos i visinu klipa proučene su opće (OKS) i specifične kombinacijske sposobnosti (SKS), nasljedna variranja na fenotipskoji na...

OPLEMENJIVAČKA VRIJEDNOST SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA PODRIJETLOM IZ RAZLIČITIH HETEROTIČNIH SKUPINA

Autori: I. Brkić

Iz F1 generacije križanaca vlastitih elitnih samooplodnih linija podrijetlom iz genetski divergentnih heterotičnih sknpina, ili oplemenjivačkih populacija za prinos i visinu klipa proučene su opće (OKS) i specifične kombinacijske sposobnosti (SKS), nasljedna variranja na fenotipskoji na...

OPLEMENJIVAČKA VRIJEDNOST SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA PODRIJETLOM IZ RAZLIČITIH HETEROTIČNIH SKUPINA

Autori: I. Brkić

Iz F1 generacije križanaca vlastitih elitnih samooplodnih linija podrijetlom iz genetski divergentnih heterotičnih sknpina, ili oplemenjivačkih populacija za prinos i visinu klipa proučene su opće (OKS) i specifične kombinacijske sposobnosti (SKS), nasljedna variranja na fenotipskoji na...

USPJEŠNOST IZBORA I NASLJEDNOST KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA JEČMA U ZAVISNOSTI OD GUSTOĆE SJETVE I KRITERIJA IZBORA

Autori: A. Lalić

Istraživanjima su analizirana u gustoj i rijetkoj sjetvi potomstva ječma F1, F2, F3, F4 generacije križanja Timura x Osk.208/2-84, koja su uzgojena pedigre metodom i metodom sjemenka po biljci. U F,generaciji istraženo je 148 linija uzgojenih metodom sjemenka po biljci, 26linija odabranih...

Ključne riječi: ozimi dvoredni ječam, gusta sjetva, rijetka sjetva, nzetoda sjemenka po biljci, pedigre metoda, heritabilitet, varijabilnost, dobit od selekcije, međuovisnosti svojstava, kriteriji izbora, indeks (Q), urod zrna, komponente uroda zrna

USPJEŠNOST IZBORA I NASLJEDNOST KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA JEČMA U ZAVISNOSTI OD GUSTOĆE SJETVE I KRITERIJA IZBORA

Autori: A. Lalić

Istraživanjima su analizirana u gustoj i rijetkoj sjetvi potomstva ječma F1, F2, F3, F4 generacije križanja Timura x Osk.208/2-84, koja su uzgojena pedigre metodom i metodom sjemenka po biljci. U F,generaciji istraženo je 148 linija uzgojenih metodom sjemenka po biljci, 26linija odabranih...

Ključne riječi: ozimi dvoredni ječam, gusta sjetva, rijetka sjetva, nzetoda sjemenka po biljci, pedigre metoda, heritabilitet, varijabilnost, dobit od selekcije, međuovisnosti svojstava, kriteriji izbora, indeks (Q), urod zrna, komponente uroda zrna

ŽETVENI INDEKS KAO SELEKCIJSKI KRITERIJ U STVARANJU VISOKORODNIH KULTIVARA SOJE

Autori: Aleksandra Sudarić

U razdoblju od 1993. do 1994. godine kroz poljske pokuse u Osijeku obavljena su ispitivanja varijabiliteta najvažnijih komponenti uroda zrna i samog uroda zrna soje, te žetveno g indeksa SOJC. Ispitivanja su obavljena na 7 kultivara i 9 pokusnih linija soje nulte i prve grupe zriobe na...

Ključne riječi: soja, selekcija, polijeganje, bolesti, komponente uroda, urod zrna, žetveni indeks

IZVJEŠĆE O ODRZANOM XX. MEĐUNARODNOM KONGRESU ENTOMOLOGIJE

Autori: Irma Kalinović. Marija Ivezić. Emilija Raspudić

Od 25. do 31. kolovoza 1996. godine u Firenci (Italija) je održan XX. Međunarodni kongres entomologije (XX INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY). Tom značajnom skupu pribivali sn naši znanstvenici s tri znanstvena rada.

ZNANOST I NAOBRAZBA U POLJOPRIVREDI SR NJEMAČKE

Autori: l. Knežević, I. Žugec

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH, u razdoblju od 13. do 21. studenog 1995. godine, u Njemačkoj je boravilo sedam znanstvenika s Poljoprivrednog fakulteta Osijek i Agronomskog fakulteta Zagreba te Instituta za jadranske kulture u Splitu i Poljopirvrednog instituta u...